Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΔΕ 2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΔΕ 2020: Εκλογή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο – Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020.

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΔΕ 2020

Με Απόφαση της Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Αναστ. Γκίκα παρατίθενται τα αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΚΥΣΔΕ).

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση στη Διαύγεια της Απόφασης της Υπουργού Παιδείας καιν Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε.- Κ.Υ.Σ.Δ.Ε – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

___________________________

Δείτε

τα αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΚΥΣΔΕ)

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)

 Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Π.Δ. 1/2003 ( ΦΕΚ 1 τ. Α΄)
  2. Τα πρακτικά των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 που μας υπέβαλαν οι Εφορευτικές Επιτροπές.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Ορίζουμε τη σειρά των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ως εξής:……

2. Διαπιστώνουμε ότι,

σύμφωνα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός, (επί συνόλου εγκύρων ψηφοδελτίων 6656) οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

Δύο (2) έδρες παίρνει ο συνδυασμός Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε.

3. Εκλέγονται οι εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πεππές Δημήτριος του Αθανασίου, του συνδυασμού Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, του συνδυασμού Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τόδας Γεώργιος του Ιωάννη, του συνδυασμού Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε. Γιαννουλή Μαρία του Στυλιανού, του συνδυασμού Δ.Α.Κ.Ε. Καθηγητών Δ.Ε.

Δείτε  σε μορφή pdf  τα αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΔΕ 2020

Δείτε σχετικά

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΠΕ 2020
Κύρωση αποτελεσμάτων ΚΥΣΕΕΠ 2020
Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών ΠΥΣΕΕΠ 2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση