Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΠΕ 2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΠΕ 2020: Εκλογή αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο – Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020.

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΠΕ 2020

Με Απόφαση της Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Αναστ. Γκίκα παρατίθενται τα αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ( ΚΥΣΠΕ).

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση στη Διαύγεια της Απόφασης της Υπουργού Παιδείας καιν Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως με την οποία κυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Π.Ε.- Κ.Υ.Σ.Δ.Ε – Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

___________________________

Δείτε

τα αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ( ΚΥΣΠΕ)

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ( Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Π.Δ. 1/2003 ( A΄ 1 )
  2. Τα πρακτικά των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020 που μας υπέβαλαν οι Εφορευτικές Επιτροπές.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Ορίζουμε

τη σειρά των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ως εξής:…….

2. Διαπιστώνουμε ότι,

σύμφωνα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός, (επί συνόλου εγκύρων ψηφοδελτίων 4175 ) οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

Από μία (1) έδρα παίρνουν οι συνδυασμοί Δ.Α.Κ.Ε. / Π.Ε. και ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε

3. Εκλέγονται οι εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη, του συνδυασμού Δ.Α.Κ.Ε. / Π.Ε.

Φασφαλής Νικόλαος του Γεωργίου, του συνδυασμού ΔΗ.ΣΥ./Α.Κ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Τάκης Λάμπρος του Ιωάννη, του συνδυασμού Δ.Α.Κ.Ε. / Π.Ε.

Κορδιστός Κωνσταντίνος του Κοντοστάβλη, του συνδυασμού ΔΗ.ΣΥ. /Α.Κ.Ε

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Δείτε σε μορφή pdf όλα τα αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΠΕ

Δείτε επίσης

Αποτελέσματα εκλογών ΚΥΣΔΕ 2020
Κύρωση αποτελεσμάτων ΚΥΣΕΕΠ 2020
Κύρωση αποτελεσμάτων εκλογών ΠΥΣΕΕΠ 2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση