Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, των αρχαιρεσιών του 19ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ.

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, των αρχαιρεσιών του 19ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ»

Μετά τις αρχαιρεσίες πoυ έγιvαv στις 17 Μαρτίου 2019 (στο κτίριο της ΕΣΑμεΑ, στην Ηλιούπολη), η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών του 19ου Εκλογο-απολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΣΓΚΑμεΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα. Παρακάτω καταγράφονται τα ονόματα όσων εκλέχθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο, με βάση το σταυρό προτίμησης, καθώς και τα ονόματα όσων εκλέχθηκαν στην Ελεγκτική Επιτροπή και στη συνέχεια ακολουθεί ο συνολικός πίνακας σταυροδοσίας.

Στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκλέχτηκαν οι εξής:

Κατηγορία Αναπηρίας : Εγκεφαλική Παράλυση

1.      Λυμβαίος Ιωάννης

2.      Καράμπαγλη Ευθυμία

3.      Μπαντούνα Γεωργία

Κατηγορία Αναπηρίας : Νοητική Αναπηρία

1.      Μοσχολιός Ιωάννης

2.      Κουκοβίνης Χρήστος

3.      Κασίμης Νικόλαος

Κατηγορία Αναπηρίας : Αυτισμός

1.      Ζαφειροπούλου Φωτεινή

2.      Λάσπη Βασιλική

3.      Μαρκοπούλου Ερασμία

Κατηγορία Αναπηρίας : Πολλαπλές Αναπηρίες

1.      Ζουμπουλίδης Σπυρίδων

2.      Σημαντηράκης Παύλος

3.      Μίχος Λεωνίδας

Κατηγορία Αναπηρίας : Σύνδρομο Down και Αισθητηριακές Αναπηρίες

1.      Τζαμούσης Χρήστος

2.      Εμμανουηλίδης Όμηρος

3.      Σκούτας Ιωάννης

Ακολούθως εκλέγονται κατά σειρά ψήφων :

1.      Σπηλιόπουλος Ιωάννης

2.      Ιωάννου Κυριακή

3.      Καπέλος Θωμάς

4.      Σιδηροπούλου Αγνή

5.      Βέρμπη Χάϊδω-Μαρία

6.      Κορδά Ολυμπία

7.      Αγγελακόπουλος Γεώργιος

8.      Παγκοζίδου Ευδοκία

9.      Τσιράκης Γεώργιος

10.  Ποιμενίδης Ηλίας

Συνολικός Πίνακας σταυροδοσίας υποψηφίων για το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΣΓΚΑμεΑ :

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 109
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 90
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 75
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 75
ΛΑΣΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 66
ΤΖΑΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN&ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 64
ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 63
ΚΑΣΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 53
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 52
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 51
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 50
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 43
ΜΙΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 41
ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 40
ΚΑΠΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 39
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 39
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 38
ΒΕΡΜΠΗ ΧΑΪΔΩ-ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 38
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN&ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 37
ΚΟΡΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 36
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 32
ΠΑΓΚΟΖΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 30
ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 30
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 27
ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN&ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 12
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΨΗΦΩΝ :
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 20
ΚΑΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 16
ΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 15
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 12
ΜΠΑΓΓΕΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 8
ΤΣΙΦΛΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN&ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 7

 

Στην Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ εκλέχτηκαν οι εξής :

1.      Παπάζογλου Αικατερίνη

2.      Ζωβοϊλης Αθανάσιος

3.      Ρήγος Φραγκίσκος

 Συνολικός Πίνακας σταυροδοσίας υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΟΣΓΚΑμεΑ :

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 81
ΖΩΒΟΪΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 70
ΡΗΓΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 65
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 63

Μετά τις αρχαιρεσίες και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών του 19ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου ο πλειοψηφών Σύμβουλος, κ. Λυμβαίος Ιωάννης, συγκάλεσε σε Συνεδρίαση τα μέλη του νεοεκλεγέντος Γενικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την εκλογή της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού. Εν συνεχεία, ο πλειοψηφών Σύμβουλος, κ. Λυμβαίος Ιωάννης προτείνει τα εξής εννέα μέλη για να στελεχώσουν την Εκτελεστική Επιτροπή:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
1. ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
2. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
3. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΥΤΙΣΜΟΣ
4. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
5. ΤΖΑΜΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
6. ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
7. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
8. ΚΑΣΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
9. ΚΑΠΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Εφόσον δεν υπήρχαν άλλες υποψηφιότητες για την Εκτελεστική Επιτροπή τα υπόλοιπα μέλη του Γενικού Συμβουλίου αποσύρθηκαν από την αίθουσα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία συγκρότησης σε σώμα της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εν συνεχεία, ο πλειοψηφών Σύμβουλος, κ. Λυμβαίος Ιωάννης απευθύνει στα μέλη ερώτημα για αυτοπροτάσεις για τα αξιώματα της Εκτελεστικής Επιτροπής και μη υπαρχόντων αυτοπροτάσεων, προτείνει την ακόλουθη σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η οποία ομόφωνα έγινε αποδεκτή.

Η συγκρότηση σε σώμα της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει ως εξής:

-Πρόεδρος:  Μοσχολιός Ιωάννης (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

-Α΄Αντιπρόεδρος:  Ζουμπουλίδης Σπυρίδων (εκπρόσωπος πολλαπλών αναπηριών)

-Β΄Αντιπρόεδρος: Τζαμούσης Χρήστος (εκπρόσωπος συνδρόμου Down& αισθητηριακών αναπηριών)

-Γενική Γραμματέας: Ζαφειροπούλου Φωτεινή (εκπρόσωπος αυτισμού)

-Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Καπέλος Θωμάς (εκπρόσωπος αυτισμού)

-Ταμίας: Κουκοβίνης Χρήστος (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

-Αναπληρωτής Ταμίας: Κασίμης Νικόλαος (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

-Οργανωτικός Γραμματέας: Λυμβαίος Ιωάννης (εκπρόσωπος εγκεφαλικής παράλυσης)

-Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων: Ιωάννου Κυριακή (εκπρόσωπος νοητικής αναπηρίας)

 

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,

                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ              ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση