Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποτελέσματα κλήρωσης Επιμορφωτών Β για τα νέα Προγράμματα Σπουδών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποτελέσματα κλήρωσης Επιμορφωτών Β για τα νέα Προγράμματα Σπουδών – Το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Αποτελέσματα κλήρωσης Επιμορφωτών Β

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) κοινοποίησε το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο με τα αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας κλήρωσης τη Δευτέρα 20/2/2023 στις 10:00 για την απόδοση τυχαίου αριθμού σε όλους τους επιμορφωτές Β για την άρση των ισοβαθμιών εκείνων των υποψηφίων οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη ισοβαθμία σε όλα τα κριτήρια της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το αρχείο με τα αποτελέσματα της διενεργηθείσας κλήρωσης.

Ανακοίνωση κλήρωσης Επιμορφωτών/τριών Β για τα νέα Προγράμματα Σπουδών

Σε συνέχεια της πραγματοποιηθείσας κλήρωσης τη Δευτέρα 20/2/2023 στις 10:00 για την απόδοση τυχαίου αριθμού σε όλους τους επιμορφωτές Β για την άρση των ισοβαθμιών εκείνων των υποψηφίων οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη ισοβαθμία σε όλα τα κριτήρια της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035543, αναρτάται το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο με τα αποτελέσματα. Επισημαίνεται ότι αποδόθηκε τυχαίος αριθμός σε όλους τους υποψηφίους που δεν είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες κληρώσεις. Ωστόσο κατάταξη θα γίνει μόνο στους απόλυτα ισοβαθμούντες.

Αναφορικά με τη διαδικασία απόδοσης τυχαίου αριθμού οι αριθμοί πρωτοκόλλου των αιτήσεων των υποψηφίων εισήχθησαν σε αρχείο excel και δίπλα από κάθε αριθμό αίτησης θα παρήχθησαν με τη χρήση της συνάρτησης randbetween δύο τυχαίοι αριθμοί.

Ο πρώτος θα χρησιμοποιηθεί για άρση της ισοβαθμίας στην περίπτωση που οι υποψήφιοι βρίσκονται σε απόλυτη ισοβαθμία σε όλα τα κριτήρια, ενώ ο δεύτερος θα χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που για τους ισοψηφήσαντες έχει παραχθεί ο ίδιος τυχαίος αριθμός.

Υψηλότερη σειρά κατάταξης ανάμεσα στους απολύτως ισοβαθμούντες καταλαμβάνει ο/η υποψήφιος/α με τον μικρότερο τυχαίο αριθμό. Θα ακολουθήσει δημοσίευση της τελικής κατάταξης του Πίνακα των Επιμορφωτών/τριών Β μετά την έγκριση των σχετικών πρακτικών από το ΔΣ του ΙΕΠ.

Αρχείο αποτελεσμάτων της κλήρωσης

Δείτε επίσης

Διεξαγωγή ελληνικής PISA 2023 και συμπεράσματα Εθνικών Εξετάσεων 2022 

Ανάγκη αντισεισμικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων της χώρας-Ερώτηση στη Βουλή από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση