Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποχωρήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας μέσω ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους, με αίτηση παραίτησης και αυτοδίκαια | Παράθεση στοιχείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποχωρήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας μέσω ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους, με αίτηση παραίτησης και αυτοδίκαια – Παράθεση στοιχείων από τον Αιρετό στο ΚΥΣΔΕ Θοδωρή Κατσωνόπουλο.

Αποχωρήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας

Στοιχεία για τις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας μέσω ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους, με αίτηση παραίτησης και αυτοδίκαια, κοινοποίησε ο Αιρετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) Θοδωρής Κατσωνόπουλος.

Αναλυτικά 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μέσω ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικούς λόγους – Με αίτηση παραίτησης – Αυτοδίκαια

87 ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ μετά από γνώμη ΚΥΣΔΕ το έτος 2023 (62 παραιτήσεις το έτος 2022)

Κατά κλάδο/ειδικότητα

ΠΕ01 3
ΠΕ02 19
ΠΕ03 11
ΠΕ04.01 4
ΠΕ04.02 4
ΠΕ04.04 2
ΠΕ04.05 3
ΠΕ05 4
ΠΕ06 4
ΠΕ07 2
ΠΕ08 2
ΠΕ11 6
ΠΕ78 2
ΠΕ79.01 2
ΠΕ80 3
ΠΕ82 3
ΠΕ83 1
ΠΕ84 1
ΠΕ86 7
ΠΕ87.01 2
ΠΕ88.02 1
ΤΕ16 1

ΣΥΝΟΛΟ: 87

Η δυνατότητα παραίτησης εκπαιδευτικών μέσω ΚΥΣΔΕ, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, προβλέπεται από τις διατάξεις: 1) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/01-08-2008), σχετικά με τις παραιτήσεις εκπ/κών από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/17-2-2021) και ισχύουν, 2) των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007), 3) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 τ.Α΄/31-10-2014).

2023-2024 Αυτοδίκαια: 450 (2022-2023: 385)

Κατά κλάδο/ειδικότητα

ΠΕ06 14
ΠΕ87.03 1
ΤΕ01.20 1
ΠΕ04.04 7
ΠΕ87.09 1
ΠΕ05 16
ΠΕ07 4
ΠΕ04.05 15
ΠΕ88.01 1
ΔΕ02.01 2
ΠΕ83 5
ΤΕ01.07 1
ΠΕ01 5
ΠΕ87.01 4
ΠΕ87.04 1
ΠΕ34 1
ΠΕ08 7
ΠΕ30 1
ΠΕ78 9
ΤΕ01.19 1
ΠΕ03 135
ΔΕ02.02 1
ΤΕ02.02 5
ΠΕ82 17
ΠΕ79.01 6
ΠΕ80 20
ΠΕ86 11
ΠΕ81 12
ΤΕ02.01 1
ΠΕ02 35
ΠΕ11 10
ΠΕ04.01 63
ΠΕ87.08 1
ΠΕ88.02 3
ΠΕ04.02 29
ΠΕ85 3
ΤΕ01.04 1

2023-2024 Αποχωρήσεις με αίτηση παραίτησης: 1.783 (2022-2023:1.681)

Κατά κλάδο/ειδικότητα

ΠΕ06 93
ΠΕ87.03 1
ΠΕ04.04 31
ΠΕ87.09 3
ΠΕ05 73
ΠΕ07 34
ΠΕ04.05 31
ΠΕ88.01 12
ΠΕ87.10 1
ΤΕ02.05 1
ΠΕ88.03 4
ΤΕ01.06 5
ΔΕ02.01 4
ΠΕ83 34
ΤΕ01.07 3
ΠΕ84 17
ΠΕ01 97
ΠΕ87.01 5
ΠΕ87.04 10
ΠΕ08 20
ΠΕ89.01 7
ΠΕ87.06 1
ΠΕ78 63
ΤΕ01.19 2
ΔΕ01.14 1
ΠΕ03 200
ΔΕ02.02 8
ΤΕ02.02 3
ΠΕ82 57
ΠΕ79.01 19
ΠΕ90 2
ΠΕ87.02 11
ΠΕ87.05 1
ΠΕ80 90
ΤΕ02.04 1
ΠΕ86 67
ΠΕ81 30
ΠΕ89.02 1
ΠΕ02 411
ΠΕ11 141
ΠΕ04.01 110
ΠΕ88.05 1
ΠΕ88.02 11
ΠΕ04.02 55
ΠΕ85 8
ΤΕ01.04 4
Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση