Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας αναπληρωτών που μονιμοποιούνται: Τι ισχύει σύμφωνα με το ΓΛΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας αναπληρωτών που μονιμοποιούνται: Τι ισχύει σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας

Αναφορικά με την αποζημίωση μη ληφθείσης αδείας αναπληρωτών, οι οποίοι διορίστηκαν εν συνεχεία σε μόνιμες θέσεις στην εκπαίδευση, οι αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας, κατέθεσαν ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 13.02.2020, για το αν δικαιούνται της αποζημίωσης αυτής.
Οι αρμόδιοι του ΥΠΑΙΘ κοινοποίησαν στους αιρετούς, οι οποίοι ακολούθως παρέθεσαν σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, το από 02.06.2014 έγγραφο του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), το οποίο απαντά σε σχετικό ερώτημα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Ν. Ηρακλείου.
Η απάντηση του ΓΛΚ

Στην απάντηση του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) σχετικά με την αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας για αναπληρωτές καθηγητές που μονιμοποιήθηκαν, αναφέρονται τα εξής:

Α. Το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, στην περίπτωση λύσεως της σχέσης εργασίας του, πριν λάβει την κανονική του άδεια, δικαιούται να λάβει από τον εργοδότη του  ως αποζημίωση δύο (2) ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησής του στον ίδιο εργοδότη.

Β. Στην περίπτωση που έχει λάβει μέρος κανονικής άδειας αυτή αφαιρείται από τη δικαιούμενη αποζημίωση.

Γ. Στην περίπτωση όμως μετατροπής της σχέσης εργασίας του προσωπικού και της κατάταξής του σε θέση μονίμου προσωπικού, δεν επέρχεται λύση της σχέσης εργασίας του και ως εκ τούτου δεν έχει πεδίο εφαρμογής η διάταξη αυτή και δεν δικαιούται την αποζημίωση αυτή.

Δ. Επίσης δεν την δικαιούνται για τον ίδιο λόγο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που στη συνέχεια διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών, καθόσον οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται διακοπές εργασίας.

Ανάλογη εφαρμογή

Επιπροσθέτως το ΓΛΚ επισημαίνει στο απαντητικό έγγραφό του, πως τα παραπάνω πρέπει να τύχουν ανάλογης εφαρμογής στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης ΔΕ Ν. Ηρακλείου, που στη συνέχεια διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών.

Επισήμανση

Να επισημάνουμε πως η τελευταία ενημέρωση, επί του θέματος, από το ΥΠΑΙΘ ήταν αυτή που κοινοποιήθηκε την 13η Φεβρουαρίου 2020.

Το Εγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) 

Δείτε επίσης

Μισθοδοσία Ιουνίου 2020-Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών | Ενημέρωση
 Οριστικές τοποθετήσεις σε σχολεία νεοδιοριζόμενων-μετατιθέμενων-μετατασσόμενων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ | Οδηγός
Οριστικές τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Οδηγίες ΥΠΑΙΘ προς Διευθύνσεις-Κριτήρια τοποθέτησης
Διευκρινίσεις προϋπηρεσιών ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις οριστικές τοποθετήσεις | Εγγραφο
Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020: Αιτήσεις 6 έως 10 Απριλίου
Καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων: Συμπλήρωση απόφασης
Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δείτε ακόμη

Οργανικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ Αττικής ΣΜΕΑΕ | Πίνακας
Υποβολή δηλώσεων προτίμησης οριστικής τοποθέτησης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις 10 Δ/νσεις Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Σύλλογος ΕΕΠ-ΕΒΠ Κεντρικής Μακεδονίας: Οχι στην επαναμοριοδότηση για την τοποθέτηση αναπληρωτών για το 2020-21
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση