Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποζημίωση Καταχωριστών ΕΣΠΑ για τους εργαζόμενους στις Δ/νσεις Εκπ/σης ζητά η ΕΝΕΡΥΠ από το Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποζημίωση Καταχωριστών ΕΣΠΑ για τους εργαζόμενους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ζητά η ΕΝΕΡΥΠ από το Υπουργείο Παιδείας – Σε διαφορετική περίπτωση καλεί την ΠΟΣΥΠ να Προκηρύξει Πανελλαδική Απεργία-Αποχή. 

Αποζημίωση Καταχωριστών ΕΣΠΑ

Αποζημίωση Καταχωριστών ΕΣΠΑ για τους εργαζόμενους στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ζητά η Ενωση Εργαζομένων Υπουργείου Παιδείας (ΕΝΕΡΥΠ) από τον Υπουργό ΠΑΙΘΑ, για να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος τους, με τον αναιτιολόγητο αποκλεισμό τους από τις σχετικές ανταμοιβές που προβλέπει ο νόμος και λαμβάνουν όλοι όσοι στο Δημόσιο εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ.

Η ΕΝΕΡΥΠ καλεί την Πολιτική Ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της και σε διαφορετική περίπτωση καλεί την ΠΟΣΥΠ να Προκηρύξει Πανελλαδική Απεργία – Αποχή των Υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών από κάθε διαδικασία που αφορά στην υλοποίηση των Πράξεων του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ, μέσω των οποίων προσλαμβάνονται οι χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ, και έως ότου χορηγηθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση.

Ακολουθεί η επιστολή της ΕΝΕΡΥΠ

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ –  ΕΝ.ΕΡ.Υ.Π.

Ανδρέα Παπανδρέου 37 , 15180– Μαρούσι  – email:eneryp2023@gmail.com – τ.6934919217

Μαρούσι  19 Απριλίου 2024

Αρ. Πρωτ.: 14

ΠΡΟΣ :      Υπουργό Παιδείας, κ. Κ. Πιερρακάκη

ΚΟΙΝ.:      Υφυπουργό Παιδείας, κ. Ζ. Μακρή

Γ. Γραμματέα ΥΠΑΙΘΑ, κ. Ι. Κατσαρό

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ

ΠΟΣΥΠ – Μέλη μας

 Καλούμε σε Απεργία – Αποχή αν δεν  χορηγηθεί άμεσα η  Αποζημίωση των Καταχωριστών ΕΣΠΑ.

κ. Υπουργέ,

Η Ένωση Εργαζομένων Υπουργείου Παιδείας (ΕΝΕΡΥΠ) με αφορμή την υπ. αριθμ. 1733/12-04-2024 εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘΑ που αφορά στην αλλαγή, σε δύο πλέον φάσεις (από μία), μιας από τις πλέον σύνθετες και επίπονες αρμοδιότητες των καταχωριστών, αυτή της διαδικασίας εκκαθάρισης οδοιπορικών εξόδων συμπλήρωσης ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τους ορισμένους καταχωριστές τους, επαναφέρει το δίκαιο, εύλογο και άμεσα απαιτητό πλέον αίτημά μας για την Αποζημίωση των Καταχωριστών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και  ΠΔΕ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 Σας υπενθυμίζουμε την σχετική διάταξη νόμου που έχει καταθέσει η Ομοσπονδία μας (ΠΟΣΥΠ) εδώ και μήνες και εσείς κωφεύετε, Προτεινόμενη διάταξη:

«1. Για την ομαλή υλοποίηση των Πράξεων του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ, μέσω των οποίων προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ, και προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα των πληρωμών και η τήρηση των διαδικασιών των Πράξεων, ορίζεται υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ως καταχωριστής.

  1. Ο καταχωριστής ορίζεται για συγκεκριμένη Πράξη ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ και δύναται, εφόσον έχει εγκριθεί στην σχετική Πράξη, να λαμβάνει μηνιαία αποζημίωση, η οποία βαρύνει την Πράξη στην οποία ορίστηκε. Η εκκαθάριση της αποζημίωσης δύναται να πραγματοποιείται εφάπαξ μετά το τέλος του σχολικού έτους και με βάση τους μήνες που απασχολήθηκε ο καταχωριστής. 
  2. Ο καταχωριστής ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και με κριτήριο την εμπειρία του ως καταχωριστής, όπως αυτή ορίζεται στους Οδηγούς Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Έργων ΕΣΠΑ. 
  3. Σε περίπτωση ορισμού του ίδιου καταχωριστή σε περισσότερες από μία Πράξεις ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ, η αποζημίωση επιμερίζεται στις Πράξεις, στις οποίες αυτός ορίζεται. 
  4. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης καθώς και ο αριθμός των καταχωριστών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθορίζεται με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Σας υπενθυμίζουμε ότι η σχετική διάταξη τυγχάνει της αποδοχής της Ειδικής Υπηρεσίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου μας.

               Σας υπενθυμίζουμε ότι για όλους τους υπαλλήλους των φορέων του Δημοσίου που εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ του «Ελλάδα 2.0», προβλέπεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, που λαμβάνουν, εκτός από τους Καταχωριστές Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτούμενων ΠΔΕ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Σας γνωρίζουμε ότι η γραφειοκρατία και η ευθύνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που  εξυπηρετείται από τους καταχωριστές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι συνυπογράφουν με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, βαίνουν  διαρκώς αυξανόμενες, όπως συμβαίνει και με την ανωτέρω εγκύκλιο.

Σας καλούμε, να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αυτή αδικία εις βάρος των εργαζόμενων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με τον αναιτιολόγητο αποκλεισμό τους από τις σχετικές ανταμοιβές που προβλέπει ο νόμος και λαμβάνουν όλοι οι συνάδελφοι στο Δημόσιο που εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ.

 Σε διαφορετική περίπτωση και επειδή ο εμπαιγμός και ο διαχωρισμός των υπαλλήλων έχει και όρια, ΚΑΛΟΥΜΕ την ΠΟΣΥΠ να Προκηρύξει Πανελλαδική Απεργία – Αποχή των Υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών από κάθε διαδικασία που αφορά στην υλοποίηση των Πράξεων του ΕΣΠΑ και του ΠΔΕ, μέσω των οποίων προσλαμβάνονται οι χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ, και έως ότου χορηγηθεί η προβλεπόμενη  αποζημίωση. Η  Πολιτική Ηγεσία να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της!

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ      ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δείτε επίσης

ΣΥΠΥΥΠ για 1% υπέρ ΤΠΔΥ: Να μην σπεύσουν για αιτήσεις επιστροφής εισφορών σε δικηγορικά γραφεία οι ενδιαφερόμενοι

ΣΥΠΥΥΠ: Οι πιστώσεις για τις δαπάνες Δ/νσεων Εκπ/σης και ΚΕΔΑΣΥ να έρθουν στο Υπ. Παιδείας-Κτηριολογικά ΔΙΠΕ Αρτας-ΔΙΔΕ Πειραιά 

Ανασύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΣΥΠ – Το νέο Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση