Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποζημίωση απασχολουμένων εξετάσεων ΚΠΓ Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας: Τροποποίηση Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποζημίωση απασχολουμένων εξετάσεων ΚΠΓ Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας: Τροποποίηση Απόφασης – Κοινή Απόφαση σε ΦΕΚ.

Η υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών “Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας” (Β’ 4294), τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της περ. (α) της παρ. 1 του διατακτικού προστίθεται το εδάφιο:

“Η καταβολή των αποζημιώσεων των επιπλέον μελών των Ομάδων Υποστήριξης της ΚΕΕ για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα, όπως αυτά ορίζονται με την υπό στοιχεία 35480/Α5/29-03-2022 υπουργική απόφαση (Β’ 1474), η οποία τροποποίησε την υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/ 04-02-2008 υπουργική απόφαση «Εξετάσεις – Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας» (Β’ 218), προσδιορίζεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ως ισχύει.”.

2. H περ. (γ) της παρ. 2 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:

“γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδίδονται:

(i) από τους/τις προέδρους των επιτροπών για τις περ. α.1.i, α.1.ii, α.1.iii, α.1.iv, α.1.v, α.1.vi, α.2.i, β, γ, δ, στ, ζ και η, και από τον/την Πρόεδρο της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την περ. α.2.ii με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από τον Υπεύθυνο Επιμόρφωσης και Εποπτείας αξιολογητών προφορικού και γραπτού λόγου και για τις περ. α.3.i, α.3.ii, α.3.iii, α.3.iv, α.3.v και α.3.vi με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει από τα μέλη της Επιτροπής ως επιστημονικά υπεύθυνους για τη γλώσσα της επιστημονικής τους ενασχόλησης.

(ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές/τις Περιφερειακές Διευθύντριες Εκπαίδευσης για την περ. ε,

(iii) από τον Προϊστάμενο/την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις περ. α.1.vii, α.3.vii, θ, ι και ια.”.

(H περ. (γ) της παρ. 2 του διατακτικού ήταν:

γ) Οι καταστάσεις δαπανών συντάσσονται με βάση βεβαιώσεις για το είδος και το πλήθος των υπηρεσιών που προσέφεραν οι απασχολούμενοι οι οποίες εκδίδονται:

(i) από τους προέδρους των επιτροπών για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, στ, ζ, η, ι και ιβ, (ii) από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης για την περίπτωση ε, (iii) από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών για τις περιπτώσεις θ, ι και ια).

Η απόφαση αυτή ισχύει για την Α’ εξεταστική περίοδο 2022 και για κάθε εξεταστική περίοδο εκάστου από τα επόμενα έτη.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 1719 – 08.04.2022 

Δείτε επίσης

Ρυθμίσεις για Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 

Νόμος 4917/2022: ΚΠΓ-ΚΠΠ-Πανελλαδικές-Πρυτάνεις ΑΕΙ-Πρότυπα και Πειραματικά 

ΦΕΚ: Αποζημίωση απασχολούμενων εξετάσεων ΚΠΠ Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής 

Διαδικασία επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης: Η Κανονιστική Απόφαση για την επιλογή και τοποθέτηση 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση