Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποζημίωση απασχολουμένων στις Πανελλαδικές Ειδικών Κατηγοριών ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-Τροποποίηση Απόφασης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποζημίωση απασχολουμένων στις Πανελλαδικές Ειδικών Κατηγοριών ΓΕΛ-ΕΠΑΛ: Τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης – ΦΕΚ.

Αποζημίωση απασχολουμένων στις Πανελλαδικές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2759 – 28.06.2021 – Αριθμ. Φ.251/75691/Α5 ΚΥΑ – η τροποποίηση της υπό στοιχεία 221893/Β1/2016 κοινής υπουργικής απόφασης “Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικά των ασχολουμένων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Αναβαθμολογητών των γραπτών – δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ΓΕΛ.” (Β’ 4268).

Με τη νέα ΚΥΑ προβλέπονται αποζημιώσεις για τον χειριστή συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων

Δείτε αναλυτικά
Άρθρο 1

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 16 αντίστοιχα, ως εξής:

«16. Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Γενικών Λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και Ειδικών Κατηγοριών [άρθρο 3 της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/2021 (Β’ 897) υπουργικής απόφασης, παρ. 4 του άρθρου 3 και άρθρο 5 της υπό στοιχεία Φ.151/24463/Β6/2009 (Β’ 422) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε, καθώς και παρ. 8 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’ 272) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε].

α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 40,00 €

β) Για κάθε μέλος-εξεταστή (βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €

γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ., 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια, και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 21,00 €

δ) Ιατρός (του δημοσίου ή ιδιώτης) ή νοσηλευτής του δημοσίου, για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €

ε) 1. Βοηθοί γραμματείς για την υποβοήθηση της επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 10 ημέρες για τα Γενικά Λύκεια και 5 ημέρες για τις Ειδικές Κατηγορίες: 16,00 €

2. Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες: 16,00 €

3. Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες – καθαρίστριες) για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ., των ΓΕΛ και των ειδικών κατηγοριών για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 11 ημέρες για τα ΕΠΑΛ, μέχρι 7 ημέρες για τα ΓΕΛ και μέχρι 7 ημέρες για τις ειδικές κατηγορίες: 16,00 €

στ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης: 14,00 €

ζ) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για κάθε ημέρα εξέτασης: 26,70 €

η) Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων: 344,00 €»

2. Στην παράγραφο 17 προσθέτουμε εδάφιο «ζ» ως εξής:

«ζ. Χειριστής συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων: 344,00 €»

3. Στην παράγραφο 21 αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο ως εξής:

«21. Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου του Υ.ΠΑΙ.Θ.»

4. Στην παράγραφο 21 αντικαθιστούμε την περίπτωση «δ» ως εξής:

«δ) Επικουρία: 200,00 € ανά άτομο.»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2021.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2759 – 28.06.2021 Τροποποίηση απόφασης αποζημίωσης συμμετεχόντων στις Πανελλαδικές

Δείτε επίσης

Παρουσίαση νομοσχεδίου Αναβάθμιση του Σχολείου και Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών
Λειτουργία Δημοσίου-49η Εγκύκλιος: Τι ισχύει στις δημόσιες υπηρεσίες-Διάθεση 4 self test από 01.07-Λήξη άδειας ειδικού σκοπού
 Κάρτα ελευθερίας: Προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ σε νέους 18-25 ετών που εμβολιάστηκαν ή θα εμβολιαστούν
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση