Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Μόνιμοι και αναπληρωτές ανά τύπο σχ. μονάδας, περιοχή/δομή διορισμού/πρόσληψης & Πρόγραμμα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23: Οι υπηρετούντες μόνιμοι και αναπληρωτές ανά τύπο σχολικής μονάδας περιοχή/δομή διορισμού/πρόσληψης και ανά πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Ο συνολικός αριθμός υπηρετούντων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2022-23 ανέρχεται σε 9.531 εκ των οποίων οι 2.083 είναι μόνιμοι και οι 7.448 αναπληρωτές.

Αριθμοί ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-23

Πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία μονίμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠΕΒΠ για το 2022-23 κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας μετά από σχετικό αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Ο συνολικός αριθμός υπηρετούντων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2022-23 ανέρχεται σε 9.531 εκ των οποίων οι 2.083 είναι μόνιμοι και οι 7.448 αναπληρωτές.

Τι είχαμε πέρσι, το 2021-22

Ο συνολικός αριθμός υπηρετούντων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ, πέρσι, το διδακτικό έτος 2021-22 ανήλθε σε 7.480 εκ των οποίων οι 1.707 μόνιμοι και οι 5.773 αναπληρωτές – Δείτε αναλυτικά εδώ

2.051 περισσότερα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ περισσότερα από πέρσι

Σε σύγκριση με πέρσι, φέτος έχουμε 376 μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και 1.675 αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ περισσότερους από πέρσι και σε σύνολο, 2.051 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ περισσότερα από πέρσι.

Οι 4 Πίνακες για το 2022-23, όπως τους κοινοποίησε το ΥΠΑΙΘ:

1. Πίνακας μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά τύπο σχολικής μονάδας

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το myschool τον Μάιο του 2023 και πρόκειται για το σύνολο των μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά κλάδο και ανά τύπο σχολικής μονάδας/δομής που υπηρετούν κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο (μπορεί να είναι με οργανική ή προσωρινή τοποθέτηση). Επίσης, συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που υπέβαλαν αίτηση παραίτησης (σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.4777/2021) με λύση υπαλληλικής σχέσης στις 31/8/2023.

2. Πίνακας μονίμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά περιοχή/δομή διορισμού

Τα στοιχεία είναι τα ίδια με άνωθεν αλλά με αποτύπωση ανά περιοχή/δομή μετάθεσης. Σημείωση: και στους δύο άνωθεν πίνακες οι ΠΕ23 και ΠΕ30 των ΣΔΕΥ αποτυπώνονται στα ΚΕΔΑΣΥ και διαχωρίζονται από τον τίτλο στον κλάδο τους.

3. Πίνακας ενεργών & προσληφθέντων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά πρόγραμμα

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από το ΟΠΣΥΔ τον Μάιο του 2023 και πρόκειται για το σύνολο των ενεργών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που απασχολούνται ανά κλάδο και πρόγραμμα.

4. Πίνακας προσλήψεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά περιοχή/δομή πρόσληψης για το διδακτικό έτος 2022-23

Τα στοιχεία είναι τα ίδια με άνωθεν (για προσληφθέντες) αλλά με αποτύπωση ανά περιοχή/δομή πρόσληψης.

Σύμφωνα με τους Πίνακες τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ανέρχονται σε 2.083 και οι αναπληρωτές σε 7.448

Δείτε τους 4 Πίνακες στο σε μορφή excel αρχείο εδώ

Δείτε

Ενημέρωση για Αποσπάσεις-Μετατάξεις-Διορισμούς-Πίνακες 2ΕΑ/2022, από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ 

Δείτε επίσης

Μόνιμοι διορισμοί ειδικής 2023: Αναλυτικά τα βήματα από εδώ και πέρα, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 

Δικαιολογητικά μόνιμου διορισμού: Ορκωμοσία-ανάληψη υπηρ.-τοποθέτηση-μισθοδοσία-ασφάλιση νεοδιόριστου

Ανάληψη υπηρεσίας και Ορκωμοσία: Πότε αρχίζει η αξίωση μισθού-Ποια η αφετηρία υπολογισμού προϋπηρεσίας 

Οριστικοί πίνακες 3ΕΑ/2022: Κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ 

Προσωρινοί Πίνακες 2ΕΑ/2022 ΕΕΠ: Εύχρηστο αρχείο με τα αποτελέσματα συγκεντρωμένα 

Οριστικός πίνακας 1ΕΑ/2022 μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 

Τι είναι η αίτηση θεραπείας κατά των οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ-Εως πότε μπορεί να κατατεθεί και με ποια διαδικασία

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση