Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αριθμοί τηλεκπαίδευσης: Παράθεση στοιχείων από την Υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρή στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αριθμοί τηλεκπαίδευσης: Παράθεση στοιχείων από την Υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρή-Συζήτηση στη Βουλή για τη Στερεά Ελλάδα με τον Βουλευτή  ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννη Σαρακιώτη.

Αριθμοί τηλεκπαίδευσης

Σε Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κου Ιωάννη Σαρακιώτη με θέμα: “Καταγραφή των αναγκών και ύπαρξη του αναγκαίου ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα”, απάντησε η Υφυπουργός ΠΑΙΘ κα Ζ. Μακρή.

Η κα Μακρή παρέθεσε μεταξύ άλλων αριθμούς αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης της Τηλεκπαίδευσης στα σχολεία της χώρας.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

Τους τρεις τελευταίους μήνες η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης ήταν γενικευμένη σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και η επιτυχής υλοποίησή της αντικατοπτρίζεται στους εξής εντυπωσιακούς αριθμούς.

A. Ημερησίως και ταυτοχρόνως λειτουργούσαν περίπου σαράντα χιλιάδες ψηφιακές τάξεις, ενώ συνολικά διενεργούνταν πάνω από διακόσιες χιλιάδες τάξεις με αθροιστικά πάνω από τέσσερα εκατομμύρια συμμετοχές μαθητών και μέσο όρο πενηνταδύο λεπτά ανά μάθημα.

B. Η ως άνω δυναμική ώθησε στην εξαιρετικά σημαντική αναβάθμιση και ενίσχυση των δημόσιων ψηφιακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένου και του πανελλήνιου σχολικού δικτύου.

Γ. H πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μερίμνησε για να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τα έτη 2020-2021 με αύξηση του προϋπολογισμού κατά 30% σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και προχώρησε σε αναβάθμιση επιμέρους διαδικασιών και σε στενότερη συνεργασία με το ΕΔΥΤΕ για τη συνεχή, καθημερινή αναβάθμιση και θωράκιση των δημόσιων συστημάτων.

Δ. Δρομολογήθηκε από το Υπουργείο μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων και δωρεών η προμήθεια εξοπλισμού των σχολείων με ενενηντατρείς χιλιάδες εξακόσιες σαράντα μια και πλέον φορητές συσκευές τις οποίες μπορούν να δανείζουν τα σχολεία στη βάση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

Ε. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προέβη σε συμπληρωματικές δράσεις επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων.

ΣΤ. Ξεκινήσαμε και την υλοποίηση ενός εμβληματικού έργου για την ταχύρρυθμη επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σύνολο των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Περίπου εκατόν εξήντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια μέσω του ΕΣΠΑ.

Αριθμοί τηλεκπαίδευσης
Ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κος Ι. Σαρακιώτης ερώτησε την Υφυπουργό
  • Ποιες ήταν οι ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την καταγραφή και ικανοποίηση των αναγκών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος;
  • Ποιες ήταν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες από την άνοιξη και μετά σε συνεργασία με τις εποπτευόμενες διοικητικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, την πρωτοβάθμια αλλά και τη δευτεροβάθμια, προκειμένου να καταγράψετε και να ικανοποιήσετε τις ανάγκες των μαθητών στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας;
  • Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ενεργειών και πώς καλύφθηκαν;
Λίγο πριν ο Βουλευτής είχε επισημάνει ότι

“Για κάθε παιδί είναι απαραίτητο για να μετάσχει σε αυτή τη μαθησιακή διαδικασία να διαθέτει τα ηλεκτρονικά μέσα, τάμπλετ, ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Όλοι οι ειδικοί αναφέρουν, αν και δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να γνωρίζει, ότι ελλείψει των ηλεκτρονικών αυτών μέσων, η απώλεια ωρών και ημερών εκπαίδευσης έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους μικρούς μαθητές και δημιουργεί μαθητές δύο ταχυτήτων.

Για την υλοποίηση όλης αυτής της διαδικασίας, βεβαίως, απαιτείται προετοιμασία και συντονισμός των αρμοδίων φορέων”.

Αριθμοί τηλεκπαίδευσης
Η κα Μακρή απάντησε πως:

Στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδος υπήρξε άμεση κινητοποίηση από τις διοικητικές δομές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδος για να καταγραφούν και να αντιμετωπιστούν αμέσως όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το ποσοστό των μαθητών που αντιμετώπισε προβλήματα στη συμμετοχή τους σε αυτήν την εκπαιδευτική διαδικασία ήταν κατά προσέγγιση το 2%.

Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές που εγγράφονται ή ανανεώνουν την εγγραφή τους στην αρχή του σχολικού έτους, αλλά δεν φοιτούν τακτικά για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα ενήλικες μαθητές ΕΠΑΛ που εγγράφονται για λόγους αναβολής στράτευσης, μαθητές ρομά κ.λπ.

Οι κύριοι λόγοι των προβλημάτων αφορούσαν σε έλλειψη εξοπλισμού και προβληματική συνδεσιμότητα.

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έγιναν οι εξής ενέργειες:
  • Αξιοποιήθηκε ο εξοπλισμός που είχε περιέλθει στις σχολικές μονάδες από δωρεές.
  • Έγιναν επιπρόσθετες δωρεές με σκοπό την εξυπηρέτηση της παρούσας κατάστασης.
  • Σε περιπτώσεις προβλημάτων συνδεσιμότητας αυτή αντιμετωπίστηκε κατά περίπτωση από την τοπική αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τις δομές εκπαίδευσης.
  • Παραχωρήθηκαν σε μαθητές router ασύρματα, ενώ παρασχέθηκε η δυνατότητα να προσέρχονται μαθητές σε ασφαλείς χώρους με όλα τα μέτρα υγιεινής, όπως σε κοινοτικά γραφεία, προκειμένου να συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση.
Επίσης ανέφερε πως:

“Από τις 17.2.2021 βρίσκεται σε εξέλιξη έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 που στοχεύει στη μείωση της μαθητικής διαρροής με τίτλο:

«Υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παροχή φορητού εξοπλισμού προϋπολογισμού 12.103.250 ευρώ και δικαιούχο το Υπουργείο μας και συγκεκριμένα ασχολείται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έχουμε ήδη διενεργήσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με θέμα: «Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών συσκευών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» που αφορά όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της επικράτειας.

Ο διαγωνισμός αυτός είναι χωρισμένος σε έξι τμήματα και σε ό,τι αφορά το τμήμα που περιλαμβάνει τις σχολικές μονάδες των περιφερειακών διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας βρίσκεται στη φάση πριν την υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου”.

Αριθμοί τηλεκπαίδευσης
Ο κος Σαρακιώτης στη δευτερολογία του ανέφερε πως

“Οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρω αν είναι τόσο ικανοποιημένοι με αυτά που αναφέρατε, κυρία Υπουργέ.

 Δυστυχώς η πραγματικότητα σάς διαψεύδει,

καθώς θα σας καταθέσω και στα Πρακτικά δημοσιεύσεις από διάφορους Δήμους της Στερεάς Ελλάδας όπου ενήργησαν οι δήμαρχοι ή οι περιφερειακές διευθύνσεις, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τις οποίες δεν κάλυψε το Υπουργείο.

Δωρεά tablet από τη δημοτική αρχή Αμφίκλειας Ελάτειας.

Η δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έκανε η ίδια καταγραφή και με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια θα δοθούν από τον δήμο σε μαθητές.

Αναφέρει ότι μετά από τους λάθος χειρισμούς από το Υπουργείο οι δήμοι καλούνται να επωμιστούν επιπλέον βάρη, όπως η διανομή tablet. Υπάρχει κι άλλο ευχαριστήριο της πρωτοβάθμιας σε δήμους Δελφών και Δωρίδος για δωρεά tablet.

Άλλη εταιρεία, στην Εύβοια αυτή τη φορά, κάνει δωρεά δεκαεπτά laptop στα Ψαχνά Ευβοίας στον δήμαρχο Διρφύων Μεσσαπίων.

Εκεί που ήταν απούσα η πολιτεία και το Υπουργείο, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι δήμαρχοι να καλύψουν αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό.

Για τα tablet δεν θα το σχολιάσω πραγματικά γιατί τα ακούμε μήνες.

Πότε θα έρθουν εν τέλει; Ελπίζω να μην γίνει τόσο «σήριαλ» όσο έγιναν οι μάσκες. Θα μου πείτε, κάνατε τέσσερις-πέντε μήνες να φέρετε μάσκες στους μαθητές.

Τα tablet θα είναι ακόμα πιο δύσκολο, φαντάζομαι. Μέχρι το πέρας της πανδημίας ελπίζω να έχετε καταφέρει να προμηθευτείτε και τα tablet.

Από εκεί και πέρα

ζήτησα να κατατεθούν τα έγγραφα με τα οποία στείλατε στις περιφερειακές διευθύνσεις και τις κατευθύνατε για το πώς θα γίνει αυτή η καταγραφή. Πότε τα στείλατε πρώτα απ’ όλα; Πότε ήρθαν οι απαντήσεις;

Διότι απ’ ό,τι γνωρίζω εγώ τουλάχιστον από επικοινωνία που είχα με διευθυντές, πολλά σχολεία δεν έχουν λάβει έγγραφο προκειμένου να κάνουν καταγραφή των αναγκών των μαθητών τους. Επιφυλάσσομαι. Αναμένω την κατάθεση των εγγράφων.

Πραγματικά δεν περίμενα

ότι θα ακούσω ως απάντηση ότι καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών για ένα τόσο βασικό ζήτημα από δωρεές.

Η πολιτεία πού ήταν όλους αυτούς τους μήνες; Είχατε οκτώ μήνες ουσιαστικά να προετοιμαστείτε. Εν τέλει, τι κάνατε;”.

Δείτε το σχετικό video

Δείτε επίσης

Ανοιχτά ειδικά σχολεία: Οι λόγοι της απόφασης διά ζώσης λειτουργίας-6.809 οι προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ
Ζέτα Μακρή-Πίνακες ΑΣΕΠ: Πολλοί δεν υπέβαλλαν αίτηση αναπληρωτή-Εξετάζουμε νόμιμους τρόπους κάλυψης των θέσεων αυτών
Εγκύκλιος: Κατάθεση βαθμολογίας τετραμήνου σε Γυμνάσια και Λύκεια
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση