Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αριθμός εισακτέων μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25 | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αριθμός εισακτέων μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 – Απόφαση του Προέδρου της  Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) Καθηγητή Γεώργιου Τόμπρα. 

Αριθμός εισακτέων μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 2024-25

Τον αριθμό των εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 περιέχει η υπ. αριθμ. πρωτ. 46 /ΔΕΠΠΣ/22-3-2024 Απόφαση που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ) Καθηγητής Γεώργιος Τόμπρας και απεστάλη στις ΠΔΕ, ΔΠΕ και ΔΔΕ της χώρας, στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της (μέσω των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) Πρόεδροι και στα μέλη ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. (διά των Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.).

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της ΔΕΠΠΣ αποφάσισε για τον αριθμό των κενών θέσεων των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις κάθε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2024-2025, ως ακολούθως:

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο ΕΔΩ

_______________________________

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

  1. Η υπό στοιχεία 10728/Δ6/31.1.2024 “Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών – Προτύπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025 – Διασύνδεση και κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ) μεταξύ Σχολικών Μονάδων.” (Β΄748).
  2. Η υπό στοιχεία 10731/Δ6/31.1.2024 «Ίδρυση Πρότυπων και Πειραματικών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄748), 12.την υπό στοιχεία. 25451/Δ6/11.3.2024 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (B’ 1671) Υπουργική Απόφαση.
  3. Οι εισηγήσεις των ΕΠ.Ε.Σ των Πρότυπων και Πειραματικών σχολικών μονάδων για τον αριθμό εισακτέων μαθητών για το σχ. έτος 2024-25 με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου.
  4. Η υπό στοιχεία 7/19-3-2024 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με θέμα «Προσδιορισμός κενών θέσεων εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. κατόπιν των εισηγήσεων των ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του κάθε σχολείου».

Δείτε σχετικά

Εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία για το 2024-25 – Η διαδικασία 

Δείτε επίσης

Παράταση εγγραφών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία έως Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 | Εγγραφο 

Εγγραφο για την αξιολόγηση από το Υπ. Παιδείας με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου και με παράθεση κυρώσεων

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση