Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αριθμός μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Ετους-Τάξη Μαθητείας: 3.341 δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς Δημοσίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αριθμός μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Ετους-Τάξη Μαθητείας: 3.341 δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Αριθμός μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Ετους-Τάξη Μαθητείας

Τον καθορισμό του αριθμού των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2023-2024, μετά από προτάσεις των οικείων φορέων, οι οποίες έχουν κατατεθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης «Τάξης Μαθητείας» του ΙΤΥΕ Διόφαντος, υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κος Νικόλαος Παπαθανάσης και η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων  και Αθλητισμού κα Ζέττα Μακρή και η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΦΒ7/108947/Κ3 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 5734/29-9-2023.

Ο αριθμός των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας, που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 ανέρχεται σε 3.341.

Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) πριν την αντιστοίχιση των μαθητευόμενων σε θέσεις μαθητείας οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη 2023-2024, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.

Σε περίπτωση κατάργησης φορέα από όσους περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα μεταφέρονται οι θέσεις και οι πιστώσεις στον νέο φορέα.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Β 5734/29-9-2023

______________________________

Για την Απόφαση ελήφθη υπόψη μεταξύ άλλων:

– Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 17.549.604,8 € που αφορά στην επιδότηση των μαθητευόμενων, η οποία θα καλυφθεί από τα τεχνικά δελτία των πράξεων α) της υπ’ αρ. 79896/07-09-2023 πρόσκλησης, με υπό στοιχεία ΕΚΠ05 (ΑΔΑ: ΕΓΘΠΗ-Δ34) κωδικό, με τίτλο «Μαθητεία μεταλυκειακού – έτους ΕΠΑΛ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Προγράμματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής και συνολικό π/ϋ 25.000.000 € και β) της υπ’ αρ. 79897/07-09-2023 πρόσκλησης, με υπό στοιχεία ΕΚΠ06 (ΑΔΑ: ΕΙΧΓΗ-33Ρ) κωδικό, με τίτλο «Μαθητεία μεταλυκειακού – έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ειδικής Προτεραιότητας 5 «Απασχόληση των Νέων (15-29 ετών)» του Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής» και συνολικό π/ϋ 100.000.000 €.

– Το γεγονός ότι από την υλοποίηση του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2023-2024 προκαλείται δαπάνη που αφορά: α) την επιδότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, β) την οικονομική επιβάρυνση των φορέων του Δημοσίου Τομέα ως εργοδότες, η οποία ειδικότερα έχει ως εξής: Μέγιστη δαπάνη ύψους έως 4.752.639,32 €, σύμφωνα με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας και η οποία προβλέπεται να βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων. Η παραπάνω δαπάνη επιμερίζεται κατ’ έτος ως εξής: για το 2023: έως 1.296.174,36 € και για το 2024: έως 3.456.464,96 €. Η οριστικοποίηση της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί με την αντιστοίχιση των μαθητευόμενων στις θέσεις μαθητείας.

Δείτε επίσης

Θέσεις Μαθητείας 2023-24: Αύξηση 34% στις προσφερόμενες θέσεις 

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1.843 θέσεων μόνιμου προσωπικού από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού 

Ανάθεση διδακτικού έργου σε ΔΙΕΚ και ΕΣΚ του Υπουργείου Παιδείας-Αιτήσεις από 02 έως 04.10.2023

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση