Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη χαρτογράφηση των ειδικοτήτων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη χαρτογράφηση των ειδικοτήτων-Απόφαση Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Γ. Βούτσινου-Η Επιτροπή θα παραδώσει έκθεση αποτελεσμάτων και προτάσεις για την υλοποίηση διαδικασιών έως την Παρασκευή 14.01.2022.

Με απόφαση υπ. αριθμ. 145510/ΓΓ4 –ΦΕΚ B 5359 – 19.11.2021– του που υπέγραψε ο  Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας κος Γ. Βούτσινος συστήνεται και συγκροτείται Επιτροπή για τη χαρτογράφηση των ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Αναλυτικά
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη χαρτογράφηση των ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Μέλη της Επιτροπής ορίζονται οι κάτωθι αναφερόμενοι:
 1. Αγαλοπούλου Ελένη Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ – Εποπτείας της Λειτουργίας Ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
 2. Αδάμ Ευαγγελία, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ – Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 3. Βιρβιδάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ Αμαρουσίου.
 4. Θεοδώρου Ειρήνη Προϊσταμένη του Τμήματος Στ’ Εφαρμογών Γραμματειών Έρευνας και Τεχνολογίας, Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων.
 5. Καλαθά Κυριακή, Υπάλληλος του Τμήματος Β’ – Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
 6. Καραβίτης Βασίλειος, Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ – Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 7. Μπάσδρα Παρασκευή, Προϊσταμένη του Τμήματος Πιστοποίησης Προσόντων της Διεύθυνσης Πιστοποίησης Προσόντων ΕΟΠΠΕΠ.
 8. Νιτσάκης Θωμάς Προϊστάμενος του Τμήματος Α’ – Διοίκησης και Εποπτείας Δημόσιων Φορέων Ε.Ε.Κ της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
 9. Πανταζή Αθηνά, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’- Τεκμηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας.
 10. Σωτηροπούλου Νικολέτα, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ – Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Διά Βίου Μάθηση και Νεολαία της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας.
 11. Τσαγκατάκης Αθανάσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ – Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
 12. Φλαμπούρη Φραντζέσκα, Διευθύντρια του Δ. Ι.Ε.Κ Νίκαιας.
Χρέη Συντονιστή

θα εκτελεί ο Τσαγκατάκης Αθανάσιος, Προϊστάμενος του Τμήματος Β’ – Σύνδεσης Επαγγελ- ματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Ως γραμματέας ορίζεται

η Καρναβά Ελευθερία, υπάλληλος του Τμήματος Β’ – Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης με την Αγορά Εργασίας, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Έργο της Επιτροπής είναι:

Α) Η χαρτογράφηση των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Β) Η καταγραφή των ειδικοτήτων της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την έναρξη λειτουργίας των Ι.Ε.Κ με στόχο τη διερεύνηση αντιστοιχιών, επικαλύψεων και αδυναμιών.

Γ) Η σύνταξη διαδικασιών για την υποστήριξη της υλο- ποίησης της παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Η Επιτροπή θα λειτουργεί μέσω τηλεδιασκέψεων μία φορά ανά 10 ημέρες 13:00 – 15:00 σε σύνδεσμο που θα αποσταλεί στα μέλη της επιτροπής από τη γραμματέα της επιτροπής.

Η Επιτροπή θα παραδώσει έκθεση αποτελεσμάτων και προτάσεις για την υλοποίηση διαδικασιών έως την Παρασκευή 14/01/2022.

Η Επιτροπή θα λειτουργεί,

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μέχρι την περάτωση του έργου της, χωρίς αμοιβή.

Δείτε το ΦΕΚ B 5359 – 19.11.2021

Δείτε επίσης

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας 2021-22: Καθορισμός έναρξης και λήξης του προγράμματος
Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας 2021-22
Γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα Β τάξης ΕΠΑΛ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων
Συντελεστές βαρύτητας εξεταζομένων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση 2022-23

Πριν φύγετε

 Αιτήσεις μόνιμου διορισμού ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01, ΔΕ02.02-Από 18 έως 22.11.2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση