Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΣΕΠ-Αναμορφωμένοι πίνακες Προκήρυξης 2ΓΕ/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΣΕΠ-Αναμορφωμένοι πίνακες 2ΓΕ/2019: Κλάδων ΠΕ03, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ88.01, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ90 & ΠΕ91.01.

Ο Πρόεδρος του A’ Τμήματος του ΑΣΕΠ κος Χαρίλαος Κλουκίνας υπέγραψε τους αναμορφωμένους Πίνακες επιτυχόντων, διοριστέων και επιλαχόντων της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, οι οποίοι αναρτήθηκαν στη Διαύγεια σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021.

Αναλυτικά

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ, ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ03, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ88.01, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ90 & ΠΕ91.01, ΠΡΟΚ. 2ΓΕ/2019.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019)-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/24.12.2019)

Δείτε: Αναμορφωμένοι πίνακες κλάδων ΠΕ03, ΠΕ11, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.02, ΠΕ88.01, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ90 & ΠΕ91.01, Προκήρυξης 2ΓΕ/2019

Δείτε επίσης
Αναμορφωμένοι Πίνακες ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 κλάδων ΠΕ60-ΠΕ79-ΠΕ79.01

Αναμορφωμένοι πίνακες 3ΕΑ/2019: Κοινοποιήθηκαν από το ΑΣΕΠ

Αναμορφωμένοι Πίνακες AΣΕΠ 2ΓΕ/2019: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06

ΑΣΕΠ: Νέοι αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ/2019 κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ71

Νέοι Πίνακες ΑΣΕΠ ΠΕ21-ΠΕ23-ΠΕ29: Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 2ΕΑ/2019

Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 3ΕΑ ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής

Αναμορφωμένοι τελικοί πίνακες 4ΕΑ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ: Κλάδων ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 & ΤΕ 16

Πριν φύγετε

Κορονοϊός-σχολεία: Στοιχεία για κρούσματα και τμήματα που έκλεισαν από 13 Σεπτεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2021

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση