Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΣΕΠ: Διορισμός νέου Προέδρου, νέου Αντιπροέδρου και 6 Συμβούλων | ΦΕΚ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΣΕΠ: Διορισμός νέου Προέδρου, νέου Αντιπροέδρου και 6 Συμβούλων με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κου Μάκη Βορίδη – ΦΕΚ.

ΑΣΕΠ: Διορισμός νέου Προέδρου

Με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΑΣΕΠ/οικ.11210 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 445 – 07.06.2021, του Υπουργού Εσωτερικών κου Μ. Βορίδη διορίζεται στο ΑΣΕΠ ως Πρόεδρος ο νυν Αντιπρόεδρος κος Αθανάσιος Παπαϊωάννου.

Με την ίδια απόφαση διορίζεται νέος Αντιπρόεδρος και έξι (6) Σύμβουλοι του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση
Διορισμός Προέδρου, ενός (1) Αντιπροέδρου και έξι (6) νέων Συμβούλων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Διορίζουμε, κατόπιν επιλογής τους, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, κατά τη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2021, τον Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο και έξι (6) Συμβούλους του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως εξής:

1. Τον Αθανάσιο Παπαϊωάννου του Δημητρίου, νυν Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Τον Ελευθέριο Μακρυλάκη του Χαραλάμπους, νυν Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.

3. Τη Χάιδω Χαρμπίλα του Λουκά, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

4. Τη Μαρία Γκότση του Ανδρέα, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

5. Την Ευαγγελία Λαχάνου του Νικολάου, πρώην Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στη GENIKI Bank, Μέλος Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

6. Τον Παναγιώτη Καρκατσούλη του Γεωργίου, Δικηγόρο, Ειδικό Επιστήμονα με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

7. Τον Ιωάννη Σπηλιωτόπουλο του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

8. Τον Γεώργιο Δίελλα του Λεωνίδα  Ειδικό Επιστήμονα στο Α.Σ.Ε.Π. με βαθμό Ειδικού Εισηγητή Α΄ Τάξεως, Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π.

Η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων είναι εξαετής, με την επιφύλαξη της διάταξης της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4325/2015, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Δ.Υ. Α.Σ.Ε.Π.: 286/4-6-2021). (Σχετικό έγγραφο Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9207/ 2021//01/2021/1.6.2021).

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 445 – 07.06.2021 Διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου και 6 νέων Συμβούλων ΑΣΕΠ

Δείτε επίσης

Αποζημίωση σε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό από πίνακα γενικής
Αναπληρωτές-επίδομα μη ληφθείσας άδειας: Πως υπολογίζεται-Πότε καταβάλλεται
 Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2021-22: Διαδικασία-Εγκρίσεις-Εκπαιδευτικοί-ΕΒΠ-Σχολικοί Νοσηλευτές
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση