Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΣΕΠ: Επιλέχθηκε Γενική Διευθύντρια Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ η κα Μαρούγκα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΣΕΠ: Επιλέχθηκε Γενική Διευθύντρια Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η κα Καλομοίρα Μαρούγκα – Ανακοίνωση ΑΣΕΠ στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΑΣΕΠ: Επιλέχθηκε Γενική Διευθύντρια Ψηφιακών Συστημάτων

Η κα Καλομοίρα Μαρούγκα επελέγη ως Γενική Διευθύντρια για τη θέση ευθύνης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε, από το 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.)

Δείτε την Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε, από το 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η διαδικασία επιλογής για τη θέση ευθύνης: Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων.

Επιλεγείσα Γενική Διευθύντρια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ:6ΒΠΑ4653ΠΣ-635) ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ
 

1

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

 

ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

 

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση