Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΣΕΠ για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: Δεν παρέχεται αρμοδιότητα για ουσιαστική εκτίμηση τίτλων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΣΕΠ για πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: Δεν παρέχεται η αρμοδιότητα ουσιαστικής εκτίμησης τίτλων που αποδεικνύουν γνώση ξένης γλώσσας.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5172 – 09.11.2021 η Ετήσια Εκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Η Έκθεση αναφέρεται

στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2020 και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αναφορές για τα πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας και ως προς την απόδειξη της γλωσσομάθειας.

Το ΑΣΕΠ επισημαίνει πως

έως σήμερα δεν του παρέχεται η αρμοδιότητα ουσιαστικής εκτίμησης τίτλων που αποδεικνύουν γνώση ξένης γλώσσας και απλά εφαρμόζει τις διατάξεις του Προσοντολογίου  σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της γλωσσομάθειας και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζει άλλες γλώσσες πλην των συγκεκριμένων.

Μάλιστα αναφέρεται στην Εκθεση πως

προβλέπεται οι αποδεκτοί τίτλοι η πιστοποιητικά γλωσσομάθειας να καθορισθούν από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας. ο οποίος, όμως, δεν έχει συσταθεί.

_______________

Αναλυτικά η αναφορά στην Εκθεση για τις Ξένες Γλώσσες
Ξένες Γλώσσες:

Το Α.Σ.Ε.Π.. στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, κάνει δεκτά πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας τα οποία είτε περιλαμβάνονται ρητά στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Προσοντολόγιο), όπως τροποποιήθηκε με χα π.δ. 347’2003, 116/2006 και 146/2007 είτε έχουν καθορισθεί από το Α.Σ.Ε.Π. ως εκ της αρμοδιότητας που είχε προς τούτο, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων αυτών.

Σημειώνεται ότι

η εφαρμοζόμενη νομοθεσία, έτους 2003, προσδίδει μεταβατική ισχύ στα αναφερόμενα ως προς την απόδειξη της γλωσσομάθειας, δεδομένου ότι προβλέπει ότι οι αποδεκτοί τίτλοι η πιστοποιητικά γλωσσομάθειας θα καθορισθούν από αρμόδιο φορέα πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας ο οποίος, όμως, δεν έχει συσταθεί.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα το Α.Σ.Ε.Π. απλώς εφαρμόζει,

στο πλαίσιο του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα, τις ως άνω διατάξεις σχετικά με τον τρόπο απόδειξης της γλωσσομάθειας, χωρίς να παρέχεται σε αυτό αρμοδιότητα ουσιαστικής εκτίμησης τίτλων που αποδεικνύουν γνώση ξένης γλώσσας και κατ’ ακολουθία αναγνώρισης άλλων πλην των συγκεκριμένων (ΣτΕ 4093/2012).

Τούτο έχει ως αποτέλεσμα

να μην γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας σε γλώσσες όπως οι βαλκανικές (αλβανική, βουλγαρική, ρουμανική, σέρβική), η τουρκική γλώσσα. η αραβική, η κινεζική. η ιαπωνική ή ευρωπαϊκές γλώσσες όχι τόσο διαδεδομένες, όπως η πορτογαλική, η ολλανδική. η σουηδική, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική ρύθμιση στο Προσοντολόγιο, παρά μόνο η πρόβλεψη ότι για όλες τις γλώσσες που δεν αναφέρονται στο Προσοντολόγιο, η απόδειξη της γνώσης τους γίνεται με πτυχίο ή τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιος εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο αυτών των παρατηρήσεων

που έχουν διατυπωθεί και σε προηγούμενες εκθέσεις, με το άρθρο 33 του ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38) προστέθηκε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Α.Σ.Ε.Π. η απόδειξη του προσόντος της γνώσης της αραβικής ως ξένης γλώσσας που δεν αναφέρεται στο Προσοντολόγιο και με το άρθρο 248 του ν. 4610/2019 η γνώση της αλβανικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, σερβικής και τουρκικής γλώσσας.

Σε κάθε περίπτωση κατά την αναμόρφωση του Προσοντολογίου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κρίσιμα ζητήματα περί γλωσσομάθειας.

Επιπρασθέτως,

σύμφωνα με το άρθρα 58, ν.4674/2020, (ΦΕΚ 53/11.3.2020/τΑ ), όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, πλην των τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, οι οποίοι γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους.

Για τους ανωτέρω τίτλους, όμως, απαιτείται επικύρωση του προσκομιζόμενου σε φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού.

Δείτε επίσης

Εκθεση ΑΣΕΠ 2020: Ολα τα στοιχεία για τις εκπαιδευτικές προκηρύξεις
ΑΣΕΠ-ειδική μοριοδότηση εμπειρίας συμβασιούχων: Για 3 λόγους πρέπει να καταργηθεί
ΑΣΕΠ-μοριοδότηση πτυχιών ΙΕΚ και ΕΠΑΛ: Ποια νομοθετική ρύθμιση προτείνει για να πάψουν οι διαμαρτυρίες

Δείτε ακόμη

Μόνιμος διορισμός 193 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01, ΔΕ02.02
Νέα Προγράμματα Σπουδών 2021: Δείτε τα όπως κοινοποιήθηκαν από το ΙΕΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση