Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΣΕΠ-μοριοδότηση πτυχιών ΙΕΚ και ΕΠΑΛ: Ποια νομοθετική ρύθμιση προτείνει για να πάψουν οι διαμαρτυρίες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΣΕΠ-μοριοδότηση πτυχιών ΙΕΚ και ΕΠΑΛ: Ποια νομοθετική ρύθμιση προτείνει για να αντιμετωπιστούν οι “εύλογες” διαμαρτυρίες των υποψηφίων.

ΑΣΕΠ-μοριοδότηση πτυχιών ΙΕΚ και ΕΠΑΛ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5172 – 09.11.2021 η Ετήσια Εκθεση Πεπραγμένων έτους 2020 του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Η Έκθεση αναφέρεται

στη λειτουργία του ΑΣΕΠ κατά το ημερολογιακό έτος 2020 και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αναφορές στις διαμαρτυρίες που προκαλεί η μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων/διπλωμάτων των ΙΕΚ με τον ίδιο συντελεστή (20) σε σχέση με εκείνη των πτυχίων ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ  ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων.

Το ΑΣΕΠ θεωρεί πως οι διαμαρτυρίες είναι εύλογες καθόσον η εκπαίδευση που παρέχουν τα  ΙΕΚ είναι μεταδευτεροβάθμια, ενώ αυτή των ΕΠΑΛ κ.λ.π είναι απλώς δευτεροβάθμια.

Μάλιστα προτείνει vα εξετασθεί το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης,

ανάλογης αυτής του άρθρου 60 του ν. 4589/2019) στην προκήρυξη 1ΕΑ/2019 για την πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος μοριοδοτείται με 4 μονάδες για κάθε βαθμό άνω του 10 για τους κατόχους πτυχίου ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου και επτά 7.2 της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του 10 για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ΙΕΚ ή “Τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ”.

Δείτε τη σχετική αναφορά στην Εκθεση του ΑΣΕΠ

Η μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων/διπλωμάτων των ΙΕΚ με τον ίδιο συντελεστή (20) σε σχέση με εκείνη των πτυχίων ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ  ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων προκαλεί εύλογες διαμαρτυρίες, αφού η εκπαίδευση που παρέχουν τα πρώτα είναι μεταδευτεροβάθμια, ενώ αυτή των ΕΠΑΛ κ.λ.π είναι απλώς δευτεροβάθμια.

Εξάλλου,

οι εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμοΰ (ΕΟΠΠΕΠ).

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος

της διαφορετικής μεταχείρισης των αποφοίτων των ΙΕΚ, θα μπορούσε vα εξετασθεί το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης, ανάλογης εκείνης που προέβη ο νομοθέτης (άρθρο 60 του ν. 4589/2019) στην προκήρυξη 1ΕΑ/2019 για την πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του 10 για τους κατόχους πτυχίου ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ενιαίου Πολυκλαδικου Λυκείου και επτά μονάδες και δύο δέκατα (7.2) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του 10 για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ΙΕΚ ή «Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.»

Δείτε σχετικά

Εκθεση ΑΣΕΠ 2020: Ολα τα στοιχεία για τις εκπαιδευτικές προκηρύξεις
Εκθεση ΑΣΕΠ 2019: Oι λεπτομέρειες των εκπ/κών Προκηρύξεων-Στοιχεία-Πορεία-Διαδικασία-Απολογισμός
Εκθεση ΑΣΕΠ 2018: Τι προτείνεται για προσλήψεις και διορισμούς

Δείτε επίσης

Μόνιμος διορισμός 193 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας ΤΕ01.19, ΤΕ02.01, ΤΕ02.02, ΤΕ16, ΔΕ02.01, ΔΕ02.02
Νέα Προγράμματα Σπουδών 2021: Δείτε τα όπως κοινοποιήθηκαν από το ΙΕΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση