Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΣΕΠ-Προκηρύξεις: Καθορισμός περιεχομένου για την επιλογή προσωπικού με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΣΕΠ-Προκηρύξεις: Καθορισμός περιεχομένου για την επιλογή προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια – ΦΕΚ.

ΑΣΕΠ-Προκηρύξεις

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την εγκεκριμένη από την Ολομέλειά του Κανονιστική Απόφαση υπ. αριθμ. 94 – ΦΕΚ 3614/11-7-2022 –  με τη διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 – 30 του ν. 4765/2021).

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2022

Δείτε το ΦΕΚ 3614/11-7-2022 

Νόμος 4765/2021  – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 28 Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 29 Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

Άρθρο 30 Διαδικασία επιλογής με σειρά προτεραιότητας

Δείτε το νόμο εδώ

Αναλυτικά τα περιεχόμενα της Απόφασης

ΠΑΓΙΑ ΜΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

(Άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Π.Ε. ή Τ.Ε.

Γ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΤΙΤΛΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Ε., Τ.Ε.)

Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.)

Α. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ

Β. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (άρθρο

13 του ν. 4765/2021)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΗ- ΓΟΡΙΩΝ Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΟ, ΑΔΕΛΦΟ, ΣΥΖΥΓΟ Ή ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5. ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤHΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

6. ΤΕΚΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΤΕΚΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ή ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε., Υ.Ε. – ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΤΙΤΛΟΙ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Δείτε σχετικά

Νόμος 4765/2021-Σύστημα προσλήψεων δημοσίου-ενίσχυση ΑΣΕΠ | ΦΕΚ 

Δείτε επίσης

Η Προκήρυξη 3Κ/2022 για ΦΕΚ: 283 θέσεις σε Πανεπιστήμια, ΠΔΕ, Δ/νσεις εκπ/σης, Κεντρική υπηρεσία ΥΠΑΙΘ 

 ΟΠΣΥΔ-έλεγχος φακέλων: Πολλές οι αστοχίες-Αναμένεται βροχή ενστάσεων επί των Προσωρινών Πινάκων 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση