Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικών για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικών για τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 57 – 09.11.2021 η Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Αναλυτικά

Προκηρύσσεται η πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά 50 ατόμων, ως επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού, για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «Α.Σ.Τ.Ε.Κ.» (άτομα 26)
Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογίας

Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης

Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογίας

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front Office

Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση F&B Μάνατζμεντ

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)

Μία (1) θέση Αγγλικών

Δύο (2) θέσεις Γαλλικών

Δύο (2) θέσεις Γερμανικών

Δύο (2) θέσεις Ιταλικών

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ «Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ» (άτομα 24)
Α) Επιστημονικοί συνεργάτες (ΠΕ)

Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικής Επιστήμης

Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Δικαίου

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Κοινωνιολογίας

Β) Εργαστηριακοί συνεργάτες (ΤΕ)

Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών

Τρεις (3) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Διεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στο Front office

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Τεχνικών Μαθημάτων με έμφαση στη Μαγειρική

Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο Πληροφορικής

Γ) Εκπαιδευτικοί Ξένων γλωσσών (ΠΕ)

Μία (1) θέση Αγγλικών

Μια (1) θέση Γαλλικών

Δύο (2) θέσεις Γερμανικών

Μία (1) θέση Ιταλικών

Αιτήσεις

Το ειδικό έντυπο «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour. edu.gr και θα χορηγείται από τις κατά τόπους ΑΣΤΕ.

Υποβάλλεται δε σε αυτές

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας προκήρυξης στον τοπικό τύπο και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά,

ως άνω, θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη στο ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 57 – 09.11.2021 

Δείτε επίσης

Αιτήσεις εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολ. έτος 2021-22
Μεταβολές σχολικών μονάδων 2022-23: Ιδρύσεις-Καταργήσεις-Προαγωγές-Συγχωνεύσεις | Εγκύκλιος
Χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης σχολικής μονάδας: Νέο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας
Εξώδικο ΔΟΕ σε Υπουργό Παιδείας Ν. Κεραμέως και Γενικό Γραμματέα Α. Κόπτση
Οδηγίες για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και βήματα αγώνα κοινοποίησε η ΔΟΕ
Κεραμέως: Πάνω από 70% των σχολείων προχώρησαν στην αξιολόγηση-Δεν κλείνουν τα σχολεία

Πριν φύγετε

Κεραμέως: Καμία απολύτως συζήτηση για αναστολή λειτουργίας σχολείων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση