“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ασκηση Ιδιωτικού Εργου: Οδηγίες και Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ασκηση Ιδιωτικού Εργου: Οδηγίες και Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας. Εγκύκλιος της Περιφερειακής Δ/ντριας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας κας Ελένης Μπενιάτα.

Ασκηση Ιδιωτικού Εργου: Οδηγίες και Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για υποβολή δικαιολογητικών σχετικά με τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου».

 Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να καταθέσουν αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου υποχρεούνται από τώρα και στο εξής να προσκομίζουν μαζί με την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία να αναγράφεται ο τόπος, ο χρόνος, το είδος και οι συνθήκες απασχόλησής του στο ιδιωτικό έργο.

2. Βεβαίωση του φορέα, στον οποίο θα ασκήσει το ιδιωτικό έργο, όπου να προσδιορίζεται ο τόπος ο χρόνος, το είδος και οι συνθήκες απασχόλησης του ενδιαφερόμενου (οι συνολικές ώρες απασχόλησης του και αναλυτικά η εβδομαδιαία κατανομή τους με το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης ή/και πρόγραμμα που αναφέρονται οι ώρες απασχόλησης στο όνομα του ενδιαφερόμενου).

Δείτε:

Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς

3. Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται πριν την έναρξη του έργου.

4. Ειδικά για τα εξ αποστάσεως προγράμματα (π.χ. Πανεπιστήμιο Κύπρου) όπου ο ενδιαφερόμενος ορίζεται ως επόπτης πρακτικής άσκησης φοιτητών, θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς ο χρόνος που πραγματοποιείται η εποπτεία.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα εάν είναι επιμορφωτής Α’ ή Β’ Επιπέδου (εξ αποστάσεως, μικτά, δια ζώσης) για το ίδιο χρονικό διάστημα, που αιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.

6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναγράφεται το εξής: «Το σύνολο των πρόσθετων αποδοχών μου δεν θα είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής μου θέσης (παρ. 2 του άρθρου 104 του Συντάγματος), και οι πάσης φύσεως αποδοχές μου δεν υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα, (άρθρο 28, του Ν.4354/2015)»

Δείτε:

Αδειες άνευ αποδοχών: Το νομοθετικό πλαίσιο για τους εκπαιδευτικούς

Επισημαίνουμε ότι χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ δεν είναι δυνατή.

Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.

 

 

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

 

Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα

Βασίλης Βούγιας
Βασίλης Βούγιας
Δείτε ακόμη

Παραιτήσεις εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτικές εξελίξεις – Διορισμοί: Ενημερωτικό Ν. Κορδή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση