Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση-Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ: Πρόσκληση σε Ημερίδα από το ΙΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση – Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ: Πρόσκληση σε Ημερίδα από το ΙΕΠ – Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση

Το ΙΕΠ κοινοποίησε Πρόσκληση για την Ημερίδα: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση – Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00. Στην Ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Ακολουθεί η Πρόσκληση του ΙΕΠ

Πρόσκληση στην Ημερίδα: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση – Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ»

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00

Σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή ημερίδα «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση – Το λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ» την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 16:00.

Στην ημερίδα θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και συζήτηση για την Πράξη: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Επιπλέον θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό λογισμικό ΕΛΠεΙΔΑ και θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής του.

Στην ημερίδα μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο  ( https://iep.edu.gr/tpenipia/ ) 

Σχετικά με την Πράξη:

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποίησε την Πράξη: «Πιλοτικές παρεμβάσεις υποστήριξης αξιοποίησης προηγμένων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Προσχολική Εκπαίδευση» η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σκοπός της Πράξης ήταν η εργαλειακή ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη δημιουργία δυναμικών, συνεργατικών και αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων μάθησης και επικοινωνίας και, μέσω αυτής, η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών/τριών της Προσχολικής Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμματισμού, οι ΤΠΕ, ήτοι ψηφιακές τεχνολογίες, ψηφιακά εργαλεία και ψηφιακό υλικό, λειτουργούν ως αντικείμενο μάθησης με στόχο τη γνωριμία των μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου με τις τεχνολογίες, την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, μέσω των τεχνολογιών, και την κατανόηση της θέσης τους στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Ως εκ τούτου, αναδύθηκε η αναγκαιότητα άμεσης αναβάθμισης και εμπλουτισμού των σχολικών μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε παιδαγωγικό επίπεδο, με την προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και την παραγωγή ψηφιακών εργαλείων και εκπαιδευτικού υλικού, για την επίτευξη υψηλών μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Αποτελέσματα-παραδοτέα του έργου ήταν:

• η παροχή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablets) σε 200 σχολικές μονάδες Προσχολικής Εκπαίδευσης,

• η παροχή εκπαιδευτικού λογισμικού/εφαρμογών αναπτυξιακά και παιδαγωγικά κατάλληλου για μαθητές/-ήτριες προσχολικής εκπαίδευσης,

• η δημιουργία και παροχή σχετικού ψηφιακού εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού,

• η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που έλαβαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Δείτε επίσης

Παραβατικότητα ανηλίκων: Τι είπε ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη για τα περιστατικά σε σχολικούς χώρους 

Αλλαγές στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια: Δρομολογούνται σύντομα σύμφωνα με τον Υπ. Παιδείας Κ. Πιερρακάκη 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση