Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού από την Υπηρεσία: Μετά από απόφαση Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού από την Υπηρεσία: Μετά από απόφαση Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου – Περίληψη Διαπιστωτικής Πράξης.

Αυτοδίκαιη έκπτωση εκπαιδευτικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), δια της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κας Γεωργίας Προκοπιάδου, προχώρησε σε Διαπιστωτική Πράξη αυτοδίκαιης έκπτωσης εκπαιδευτικού από την Υπηρεσία, μετά τη δημοσίευση απόφασης του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, οπότε και κατέστη αμετάκλητη απόφαση Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, σύμφωνα με τα άρθρα 489, 473 παρ.1 και 504 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ακολουθεί η περίληψη Διαπιστωτικής Πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης εκπαιδευτικού από την Υπηρεσία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ Β΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Μαρούσι, … … 2024

Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. …/Ε3

Περίληψη της Πράξης – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ …τ. … ……. …2024 στις ….0….2024

ΘΕΜΑ: Περίληψη Διαπιστωτικής Πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης εκπαιδευτικού από την Υπηρεσία

Με την αριθ. …/Ε3/….02.2024 πράξη της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 1, περ. α΄του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007), διαπιστώνεται ότι … εκπαιδευτικός …. …. του …. με Α.Μ…., κλάδου ΠΕ… – …- …, της Διεύθυνσης …/θμιας Εκπ/σης …, έχει εκπέσει αυτοδίκαια της υπηρεσίας από ….0….2023, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. …/2023 απόφασης του … Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, οπότε και κατέστη αμετάκλητη η υπ’ αριθ. …/202.. απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου… σύμφωνα με τα άρθρα 489, 473 παρ.1 και 504 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ. (Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου: …/….0…2024).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ

Δείτε επίσης

Ανάκληση πρόσληψης ΕΒΠ λόγω ορίου ηλικίας για το διδακτικό έτος 2023-24 

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού για κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 

Πότε θα μονιμοποιηθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί-Το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση