Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Βεβαίωση εγγραφής στο Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Κ.Λ.Ε. ζητείται από όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Βεβαίωση εγγραφής στο Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Κ.Λ.Ε. ζητείται από όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς με έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Να μεριμνήσουν οι Διευθύνσεις Προσωπικού των Υπουργείων να ενημερώσουν τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κλάδου/ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (μόνιμες θέσεις , ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, Κοινωφελής εργασία μέσω ΟΑΕΔ, Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας κ.α.) για την υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης εγγραφής τους στο Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Κ.Λ.Ε.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται σε  έγγραφο με θέμα τη Βεβαίωση εγγραφής των Κοινωνικών Λειτουργών στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας», που απέστειλε σε όλα τα Υπουργεία ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Γρηγόρης Θεοδωράκης.

Επιπροσθέτως στο ίδιο έγγραφο ο κος Θεοδωράκης τονίζει πως

“Στην παράγραφο 2, του άρθρου 77,τουΝ.4488/2017, προβλέπονται τα εξής : «Τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί που είναι απόφοιτοι: (α)Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και (β)Σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα διπλώματα των ημεδαπών σχολών και τμημάτων.”

Δείτε  την Ανακοίνωση του Σ.Κ.Λ.Ε. σχετικά με την Ετήσια Συνδρομή στον Σ.Κ.Λ.Ε. Ν.Π.Δ.Δ.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση