Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μπόνους επίτευξης στόχων στους Συμβούλους ΙΕΠ-Τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μπόνους επίτευξης στόχων στους Συμβούλους ΙΕΠ, σύμφωνα με Τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”. 

Μπόνους επίτευξης στόχων στους Συμβούλους ΙΕΠ

Καθιερώνεται σύστημα επιβράβευσης της απόδοσης για τους Συμβούλους του ΙΕΠ σύμφωνα με Τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”.

Με κοινή απόφαση

των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ, ορίζονται το όργανο, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και το ύψος της τυχόν επιπλέον ανταμοιβής των Συμβούλων σε περίπτωση επίτευξης στόχων, αναλόγως με τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθμό ευθύνης  έκαστου Συμβούλου στην επίτευξη κάθε στόχου, η διαδικασία.

__________

Αναλυτικά η Τροπολογία  υπ. αριθμ. 1006/71 23.7.2021
Άρθρο 3
Σύστημα επιβράβευσης απόδοσης Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Στον ν. 3966/2011 (ΑΊ18) προστίθεται άρθρο 11Α περί συστήματος απόδοσης των Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως εξής:

«Άρθρο 11Α Σύστημα επιβράβευσης απόδοσης Συμβούλων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1. Καθιερώνεται σύστημα επιβράβευσης της απόδοσης για τους Συμβούλους του Ι.Ε.Π..

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ορίζονται το όργανο, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και το ύψος της τυχόν επιπλέον ανταμοιβής των Συμβούλων σε περίπτωση επίτευξης στόχων, αναλόγως με τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθμό ευθύνης  έκαστου Συμβούλου στην επίτευξη κάθε στόχου, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της ανταμοιβής αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Για τη χορήγηση της επιπλέον ανταμοιβής της παρ. 1 βαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Δείτε την Τροπολογία 1006/71 23.7.2021

Δείτε επίσης

Το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα-Συνέχιση της κόντρας Φίλη-Κεραμέως στη σημερινή 2η Ανάγνωση
Τροπολογίες για αναπληρωτές στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ-Συμβάσεις-προσκόμιση δικαιολογητικών-αναζήτηση αποδοχών

Δείτε ακόμη

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Μη μισθολογική εξέλιξη και παρακράτηση μισθού για τους αρνητές
Διδακτική η προϋπηρεσία στα ΚΕΔΑΣΥ-ΚΕΣΥ-ΚΕΔΔΥ-ΚΔΑΥ-ΚΕΠΕΑ-ΚΕΑ-ΚΠΕ: Διάταξη στο σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ
Πέτσας για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς εκπαιδευτικών: Οποιοσδήποτε σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία έθεσε το ζήτημα αυτό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση