Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Braille: Ανάθεση παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων στο ΚΕΑΤ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Braille: Ανάθεση παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων στο ΚΕΑΤ με Απόφαση που υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας Μερόπη Τζούφη.

Braille: Ανάθεση παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων στο ΚΕΑΤ

«Ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων μαθητών σε μορφή Braille για το σχολικό έτος 2019-2020».

Με Απόφαση της η Υφυπουργός Παιδείας Μ. Τζούφη αποφάσισε:

1. Την ανάθεση υπηρεσιών παραγωγής και διανομής σχολικών βιβλίων μαθητών σε μορφή Braille για το σχολικό έτος 2019-2020 στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) και συγκεκριμένα :

α) τις προεκτυπτωτικές εργασίες μετατροπής,

β) την προμήθεια των αναγκαίων για την εκτύπωση υλικών (εκτυπωτικό χαρτί, αναλώσιμα εκτύπωσης),

γ) την παραγωγή των βιβλίων,

δ) την διανομή τους στους δικαιούχους μαθητές.

2. Η διάρκεια της ανάθεσης και ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται με ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης την 30/06/2020.

3. Το κόστος της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000 ευρώ.

4. Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνεται στην επιχορήγηση του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (Ε.Φ: 1019-201- 0000000 ΑΛΕ: 2310802889) οικονομικού έτους

5. Το πλαίσιο συνεργασίας καθορίζεται δυνάμει ειδικού συμφωνητικού σύμπραξης μεταξύ του ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και του Κέντρου Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ).

Δείτε επίσης

ΕΝΕΕΓΥΛ: Το Υπουργείο εξοπλίζει τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια – Η Δ/νση ΕΑΕ απέστειλε Πίνακες προς συμπλήρωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση