Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Braille και Νοηματική: Τι ισχύει για τα μέλη ΕΒΠ σχετικά με την αίτηση ΑΣΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Braille και Νοηματική: Τι ισχύει για τα μέλη ΕΒΠ σχετικά με την αίτηση ΑΣΕΠ. Ενημέρωση των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Braille και Νοηματική: Τι ισχύει για τα μέλη ΕΒΠ σχετικά με την αίτηση ΑΣΕΠ

Σε όλες τις προηγούμενες Υπουργικές Αποφάσεις  πρόσκλησης υποψηφίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για πρόσληψη ως αναπληρωτές, αναφερόταν ρητά ότι:

«Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Κωφών και Βαρήκοων για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. είναι η γνώση της Νοηματικής Γλώσσας και σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τυφλών και αμβλυώπων για όλους τους κλάδους Ε.Ε.Π. η γνώση της Γραφής Braille που πρέπει να αποδεικνύονται με τα κάτωθι πιστοποιητικά…».

Εξ αυτού του λόγου για τα μέλη ΕΒΠ λαμβανόταν υπόψη η γνώση ΕΝΓ και όχι Braille και γι αυτό στους Κυρωμένους Πίνακες των 13 ΠΔΕ υπήρχε, όσον αφορά στο ΕΒΠ, μόνο η στήλη γνώσης ΕΝΓ.

Στον δε νόμο των διορισμών – 4589/2019 – δεν προβλέφθηκε κάτι διαφορετικό και ως εκ τούτου ούτε και στην Προκήρυξη 1ΕΑ/2019.

Μετά όλα αυτά καθίσταται σαφές  πως για τα μέλη ΕΒΠ και σχετικά με την Προκήρυξη 1ΕΑ/2019, ΔΕΝ λαμβάνεται υπόψη η γνώση Γραφής Braille, παρά μόνον η γνώση της Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και συνεπώς δεν καταχωρείται η Braille στο κουτάκι της αίτησης ΑΣΕΠ, παρά μόνον η ενδεχόμενη γνώση ΕΝΓ.

Οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Γεωργία Μπουλμέτη και Βασίλης Βούγιας

Δείτε επίσης:

Εθνικές Εκλογές: 10 Ιουνίου προκηρύσσονται, 7 Ιουλίου διενεργούνται – Ευνοούνται Προκηρύξεις, Αποσπάσεις και Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση