Περιηγείστε σε: Αποφάσεις / Εγκύκλιοι

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
ΦΕΚ: Αντιστοίχιση Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ
Από:

ΦΕΚ: Αντιστοίχιση Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίου με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)-Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων. Αντιστοίχιση Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4124/3-8-2022 η…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου: Οι κυρωθέντες Πίνακες εκπαιδευτικών
Από:

Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου: Οι κυρωθέντες Πίνακες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου – Τους συνέταξε η Επιτροπή του άρθρου 3 της αριθμ. 82335/Ζ2/22-8-2005 (Β’ 1173) Υπουργικής…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανασυγκροτήσεις ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ μετά την επιλογή νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης
Από:

Ανασυγκροτήσεις ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ μετά την επιλογή νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης με Αποφάσεις της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως. Ανασυγκροτήσεις ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ Με Αποφάσεις της Υπουργού ΠΑΙΘ κας…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | Απόφαση
Από:

Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών Προπονητών σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Απόφαση. Την ανάθεση καθηκόντων…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Ορισμός σχολείων νέου ολοήμερου: Νηπιαγωγεία και Δημοτικά με νέο πρόγραμμα έως 5:30 μμ
Από:

Ορισμός σχολείων νέου ολοήμερου: Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ. Ορισμός σχολείων νέου ολοήμερου Σε κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αναστολή λειτουργίας 40 σχολικών μονάδων ΠΔΕ Ηπείρου | ΦΕΚ
Από:

Αναστολή λειτουργίας 40 σχολικών μονάδων ΠΔΕ Ηπείρου λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού, λόγω μη συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού, λόγω έλλειψης κτιρίου – 24 Νηπιαγωγεία και…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων Α/θμιας-Β/θμιας 2022-23 | 6 Αποφάσεις
Από:

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023 – Από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ – Από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ – Σε…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών ΕΝΕΕΓΥΛ για το σχολικό έτος 2022-2023 | ΦΕΚ
Από:

Εξεταστέα ύλη Πανελλαδικών ΕΝΕΕΓΥΛ για το σχολικό έτος 2022-2023 – εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ’ τάξης του Λυκείου των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων. Με την υπ. αριθμ.…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Σχολικές εκδρομές με σχολικά λεωφορεία: Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Από:

Σχολικές εκδρομές με σχολικά λεωφορεία: Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών απεστάλησαν στις Διευθύνσεις και στις σχολικές μονάδες της χώρας. Σχολικές εκδρομές με σχολικά λεωφορεία…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μεταθέσεις νεοδιόριστων: Εγκύκλιος σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων πριν τους νέους διορισμούς
Από:

Μεταθέσεις νεοδιόριστων: Εγκύκλιος σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νέων διορισμών. Μεταθέσεις νεοδιόριστων Με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 97099/Ε2/2-8-2022 Εγκύκλιο…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2022-23
Από:

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΚΕΔΑΣΥ και ΣΜΕΑΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2022-2023 – Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως. Αποσπάσεις…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Aνάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 627 αναπληρωτών για το 2021-22
Από:

Aνάκληση πρόσληψης και καταχώριση παραίτησης 627 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2021-2022. Aνάκληση πρόσληψης Την ανάκληση…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Παράταση θητείας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έως 31.8.2023
Από:

Παράταση θητείας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία έως 31.8.2023- Σύνολο εκατόν εξήντα επτά (167) εκπαιδευτικών με Απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε Μεταπτυχιακό του ΕΑΠ
Από:

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε Μεταπτυχιακό του ΕΑΠ-“Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής” της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
ΣΔΕ: Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών
Από:

ΣΔΕ: Απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέση Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας – Απόφαση με τα ονόματα. Με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αναπληρωτές Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης: Η Απόφαση ορισμού
Από:

Αναπληρωτές Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης: Θα αναπληρώνουν τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται – Απόφαση. Κοινοποιήθηκε η Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Οδηγός κατάρτισης ΙΕΚ | ΦΕΚ
Από:

Οδηγός κατάρτισης ΙΕΚ: Σύμφωνα με τον οποίο θα εκπονούνται και θα συντάσσονται οι Οδηγοί Κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) – Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΕΕΠ και ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ | Ονόματα
Από:

Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΕΕΠ και ΕΕΠ σε άλλο κλάδο ΕΕΠ με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως. Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε ΕΕΠ και ΕΕΠ…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Επιλογές Συμβούλων Εκπαίδευσης: Νέα Πρόσκληση για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής
Από:

Επιλογές Συμβούλων Εκπαίδευσης: Νέα Πρόσκληση για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής.  Επιλογές Συμβούλων Εκπαίδευσης Νέα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος…

Αποφάσεις / Εγκύκλιοι
Αδειες νεοδιόριστων έως τέλος 2022: Παράθεση νομοθετικού πλαισίου
Από:

Αδειες νεοδιόριστων έως τέλος 2022: Παράθεση νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – Θα πρέπει να υπολογιστούν αναλογικά. Αδειες νεοδιόριστων έως τέλος 2022 Σε…