Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Η Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας για την προστασία της μητρότητας – Δελτίο Τύπου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

«Η ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ»

Μετά τον «θόρυβο» που προκλήθηκε για τη δήθεν έκθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού και νέας μητέρας σε αφόρητες εργασιακές συνθήκες με υπαιτιότητα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και του Προϊσταμένου της, είμαστε υποχρεωμένοι να δημοσιοποιήσουμε την παρακάτω τοποθέτηση.

Η αρχική εξαίρεση της εκπαιδευτικού από την αναβάθμιση του διδακτικού της ωραρίου δεν αποσκοπούσε στη μικρόψυχη και μικρόνοη απεμπόληση των εργασιακών δικαιωμάτων της, όπως αναληθώς αφήνεται να εννοηθεί στη σχετική έγγραφη καταγγελία της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας της 5ης/2/2019.

Αντιθέτως, η επιλογή αυτή εξασφάλιζε την παραμονή της τότε εγκυμονούσας εκπαιδευτικού στη μόνη ανεκτή για την κατάστασή της συνθήκη, την απουσία από τα καθήκοντά της με τη χρήση της νόμιμης άδειας μητρότητας.

Διότι, η επιθυμητή κατά τα άλλα αναβάθμιση του ωραρίου της προϋπέθετε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η ανάληψη υπηρεσίας να πραγματοποιηθεί άμεσα. Ο όρος αυτός υποχρεωτικά θα την οδηγούσε είτε στη διακοπή της άδειας είτε στη διαγραφή της από τους «Πίνακες Αναπληρωτών», γεγονότα που ομολογουμένως θα την έπλητταν τόσο ως μητέρα όσο και ως εργαζόμενη.

Η ΔΔΕ Φθιώτιδας διατήρησε όπως όφειλε την αδειούχο εκπαιδευτικό από τον Βόλο σε σχολείο της Λαμίας ως αναπληρώτρια μειωμένου ωραρίου στο πρόγραμμα της «Παράλληλης Στήριξης» για όσο χρονικό διάστημα καταστάθηκε αυτό εφικτό. Στη συνέχεια όμως οι τρέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, η χρονική συγκυρία και κυρίως οι αυστηροί νομικοί περιορισμοί που διέπουν το σημερινό καθεστώς πρόσληψης των μη μόνιμων εκπαιδευτικών, που σημειωτέον ούτε καθορίζονται ούτε ελέγχονται, αλλά μόνο εφαρμόζονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, διαμόρφωσαν για την τεκούσα πια εκπαιδευτικό εργασιακές συνθήκες που την απομάκρυναν περαιτέρω από τη μόνιμη κατοικία της, μεταβάλλοντας συγχρόνως το ωράριο και το πρόγραμμα απασχόλησης.

Η αναγνώριση ωστόσο του κοινού περί δικαίου και ηθικής αισθήματος δεν μπορεί να αποτελεί ευαίσθητο αντανακλαστικό αποκλειστικά των εκπροσώπων του τοπικού συνδικαλισμού καθώς μεταξύ των πολλών φορέων που υποστηρίζουν τη μητρότητα συγκαταλέγεται και η ΔΔΕ Φθιώτιδας με την αποχή της από κάθε τακτική εξαναγκασμού ή εκμετάλλευσης επίτοκων ή τεκουσών εκπαιδευτικών, μόνιμων και μη.

Παρόλα αυτά οι προδιαγεγραμμένοι όροι διορισμού και διαχείρισης του προσωπικού των αναπληρωτών και αναπληρωτριών εκπαιδευτικών δεσμεύει τις αποφάσεις της και υπαγορεύει τις κινήσεις της σε πλαίσια ανελαστικής νομιμότητας. Πάντως, η μητρότητα και η εκπαίδευση είναι και παράλογο και ανήθικο να βρίσκονται σε σύγκρουση ή αντιπαλότητα, αφού έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς και αυτοπροσδιορισμού το παιδί.

Κάθε ενέργεια δίωξης ή έκθεσης της μητρότητας αποτελεί ευθεία επιβουλή κατά της εκπαίδευσης.

Αυτή είναι μια πρωταρχική και αναγκαία σκέψη, αλλά και στοιχειώδης απάντηση, σε όσους σπεύδουν ως αυτεπάγγελτοι εισαγγελείς να καταδικάσουν συλλήβδην διοικητικές ενέργειες που δήθεν υπονομεύουν τη μητρότητα, παραβλέποντας εσκεμμένα τα πραγματικά γεγονότα και τις αντικειμενικές συνθήκες που τα προκάλεσαν.

Εμείς αντίθετα, στηρίζουμε και προστατεύουμε τη μητρότητα όχι μόνο ως κοινωνικό και εργασιακό δικαίωμα, αλλά και ως αναγκαιότητα για το μέλλον της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.

Πιλιτζίδης Σπύρος, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
 
Δείτε επίσης: 
 Η Ε.Λ.Μ.Ε. Φθιώτιδας καλεί το Υπουργείο Παιδείας να στηρίξει τη μητρότητα και τις εργασιακές συνθήκες των αναπληρωτών – Η περίπτωση αναπληρώτριας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση