Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δεύτερη ξένη γλώσσα ΕΒΠ | Να επιλυθεί πάραυτα το πρόβλημα στη μοριοδότηση στην 1ΕΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Δεύτερη ξένη γλώσσα ΕΒΠ: Ενημέρωση για τη μοριοδότηση Δεύτερου Ξενόγλωσσου Τίτλου στην Προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019 που αφορά στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Δεύτερη ξένη γλώσσα ΕΒΠ

Πολλοί συνάδελφοι ΕΒΠ θεώρησαν ότι γενικώς όσον αφορά στην προκήρυξη 1ΕΑ ΕΒΠ μοριοδοτείται ένας μόνον ξενόγλωσσος τίτλος, εξαιτίας της ασάφειας στη διατύπωση του χωρίου που αφορά στη μοριοδότηση ξένης γλώσσας για το ΕΒΠ στο άρθρου 60 του ν. 4589/2019, και εξαιτίας της μη ρητής αναγραφής της προσμέτρησης έως 2 ξένων γλωσσών, όπως αντίθετα συμβαίνει στο άρθρο 58 του ίδιου νόμου το οποίο αφορά στους Εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ.

Επίσης στην προκήρυξη 1ΕΑ/2019 στον πίνακα κριτηρίων κατάταξης υποψηφίων ΕΒΠ δεν αναφέρεται ο αριθμός μοριοδοτούμενων ξενόγλωσσων διπλωμάτων.

Επιπροσθέτως

Επιπροσθέτως στις παρατηρήσεις που ακολουθούν στην ίδια Προκήρυξη αναγράφεται ότι γίνονται δεκτοί δύο τίτλοι, όμως κατόπιν των παραπάνω αρκετοί συνάδελφοι θεώρησαν ότι πρόκειται για μία παρατήρηση που αναφέρει γενικά μέχρι πόσες ξένες γλώσσες μπορούν να δηλωθούν σε προκήρυξη του ΑΣΕΠ, και ότι δεν αφορά η οικεία σημείωση τη συγκεκριμένη Προκήρυξη.

Ετσι αρκετά μέλη ΕΒΠ ενώ είχαν στην κατοχή τους δεύτερο ξενόγλωσσο τίτλο δεν τον δήλωσαν στην ΠΔΕ στην οποία υπάγονται και φυσικά ούτε στην αίτηση προς το ΑΣΕΠ, όμως με έκπληξη διαπίστωσαν πως το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί τελικώς και δεύτερο ξενόγλωσσο τίτλο για το ΕΒΠ!!!

Στο δια ταύτα

Στο δια ταύτα, αποτελεί πραγματικά μεγάλη αδικία οι έχοντες δεύτερο ξενόγλωσσο τίτλο μέλη ΕΒΠ, οι οποίοι δεν τον κατέθεσαν παρασυρόμενοι εξαιτίας της ασάφειας στη διατύπωση του χωρίου που αφορά στη μοριοδότηση ξένης γλώσσας για το ΕΒΠ, να μην μοριοδοτηθούν έστω και τώρα με την κατάθεση ένστασης.

Εν τέλει δεν είναι δυνατόν ο πολίτης να υφίσταται τις συνέπειες ενδεχόμενης αστοχίας ασαφούς διατύπωσης νομοθετικής ρύθμισης από πλευράς Πολιτείας.

Εξ αυτού του λόγου καλούμε την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση επί του θέματος, να κινηθεί με το προσφορότερο τρόπο προς δικαίωση των πληττομένων συναδέλφων.

Δεύτερη ξένη γλώσσα ΕΒΠ

Η Ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Ενημέρωση για τη μοριοδότηση Δεύτερου Ξενόγλωσσου Τίτλου της 1ΕΑ

Κατόπιν αιτημάτων μελών του ΕΒΠ για τη μοριοδότηση της δεύτερης ξένης γλώσσας στην προκήρυξη 1ΕΑ διερευνήσαμε το ζήτημα αρχικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με υπεύθυνη του ΑΣΕΠ.
Η απάντηση που μας δόθηκε είναι ότι το ανώτατο όριο των μονάδων που περιγράφεται  στην προκήρυξη 1ΕΑ:
  Εξήντα τέσσερις (64) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου Δ/βάθμιας Εκπ/σης και ενενήντα έξι (96) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου Μεταδ/βάθμιας Εκπ/σης είναι το πλαφόν που μπήκε σε συμφωνία του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Παιδείας κι όχι το άθροισμα των συνολικών μονάδων που μπορεί να κατέχει ο υποψήφιος, όπως ισχύει και με την προϋπηρεσία.
Επίσης στους τίτλους σπουδών της ίδιας προκήρυξης αναφέρεται:
Β) Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας.
Η γνώση περισσότερων των δύο (2) ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτείται.
 Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός τίτλων της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.
Από το παραπάνω συμπεραίνεται ότι μετρούν και οι δύο γλώσσες.
Επίσης στο άρθρο 61 του νόμου των διορισμών 4589/2019 που ισχύει για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, ΕΕΠ ΕΒΠ αναφέρεται ότι η γνώση περισσότερων των δύο (2) ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτείται.
Ως προς την ερώτησή μας ότι υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην 1ΕΑ και στην 2ΕΑ ως προς το επίπεδο κάθε γλώσσας δηλ στο άρθρο 60  αναφέρεται:
 • γγ) Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.
 • δδ) Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες.
 • εε) Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες,
το ΑΣΕΠ απάντησε ότι για κάθε επίπεδο στη μεν 1ΕΑ μετράει μία ξένη γλώσσα, ενώ για το ΕΕΠ στη 2ΕΑ  μπορεί να μοριοδοτούνται έως δύο για το ίδιο επίπεδο.
Θεωρούμε ότι το τελευταίο δεν ήταν σαφώς διασαφηνισμένο από την προκήρυξη.
Σε κάθε περίπτωση μπορούν να κατατεθούν ενστάσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ για όσους θίγονται.

__________________________

Δείτε

Κατανομή Β Φάσης πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις 13 ΠΔΕ

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 13 ΠΔΕ έως 29/09 – Ενόψη Β Φάσης

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ έως τώρα

Κατανομή ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019-20 Α Φάσης στις 13 ΠΔΕ

________________________

Δείτε επίσης

Προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Β Φάσης για το 2019-20 | Ονόματα

Προσλήψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Β Φάσης | Ονόματα

Αναβάθμιση ωραρίου μειωμένου σε πλήρες 793 εκπαιδευτικών | Υ.Α. με ονόματα

Αριθμοί προσλήψεων Β Φάσης: Εκπαιδευτικών ΕΑΕ-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κατανομή προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή για το 2019-20

Πίνακες με συγκριτικά προσλήψεων των τελευταίων ετών

________________________

Δείτε ακόμη

Β Φάση προσλήψεων 27/09 – Πάνω από 10.000 κενά | Ενημέρωση

Ενημερωτικό Αιρετών: Επικαιροποιημένα Κενά ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Λειτουργικά κενά Πρωτοβάθμιας 2019-20

Λειτουργικά κενά Δευτεροβάθμιας: Ενημέρωση από τον Αιρετό Ν. Κορδή

Ωράριο ΕΕΠ – ΕΒΠ: Σε ΣΜΕΑΕ και Γενικά σχολεία | Διευκρινίσεις

Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο και άλλα χρήσιμα που αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

________________________

Πριν φύγετε

Ωράριο ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις Σχολικές Μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ΕΕΠ και ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ – ΦΕΚ

Ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό ωράριο υποχρεωτικού και Ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2019-20 | Εγγραφο

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης

Τροποποίηση της 27922/Γ6/8-3-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) – Καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών και του ΕΕΠ των ΣΜΕΑΕ, των Τμημάτων Ενταξης και της Παράλληλης Στήριξης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

5 Σχόλια

 1. Panagiotis σε

  Αν όλοι οι υποψήφιοι δεν το πρόσεχαν θα ήταν αστοχία του ΑΣΕΠ αν το 95% ή και περισσότερο το έχει αντιληφθεί, τότε είναι αστοχία του καθενός προσωπικά. Τα ίδια πέρσι με τις υπεύθυνες δηλώσεις, με τα παράβολα και ούτω καθεξής. Πιστεύω πως ο κάθε υποψήφιος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την κατάθεση των δικαιολογητικων του.

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Εν τω προκειμένω και εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω εκ της θέσεώς μου ο νομοθέτης ήθελε μοριοδότηση μιας Ξένης Γλώσσας για το ΕΒΠ. Ομως η διατύπωση και η αστοχία ήσαν τουλάχιστον ατυχείς με συνέπεια το ΑΣΕΠ ν αποφασίσει διαφορετικά.

 2. Ευθαλία Αριστογένους σε

  Αποστέλλω το πλήρες άρθρο 60 του ν. 4589/2019 και παρακαλώ πείτε μου πού αναγράφεται ότι “για κάθε επίπεδο μετράει μία ξένη γλώσσα”, όπως απαντά το ΑΣΕΠ. Θα έπρεπε ό,τι αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης να συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο άρθρο του νόμου και όχι να χρειάζεται να καταλήξουμε στο τι πρέπει να δηλώσουμε και τι όχι διαβάζοντας όλον τον νόμο και συνδυάζοντας χωρία από διαφορετικά άρθρα και παραγράφους. Η πληρότητα και η σαφήνεια των άρθρων πιστεύω ότι όλοι συμφωνούν πως είναι από τα απαραίτητα συστατικά γνωρίσματα των νομοθετημάτων.

  Το πλήρες άρθρο 60 του ν.4589/2019:
  ‘Αρθρο 60
  Κριτήρια αξιολογικού πίνακα μελών Ε.Β.Π.
  1. Ο αξιολογικός πίνακας Γ2΄ καταρτίζεται με βάση τα ακόλουθα προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:

  α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εξήντα τέσσερις (64) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου σπουδών της υποπερίπτωσης ααα΄ και ενενήντα έξι (96) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους κατόχους τίτλου σπουδών της υποπερίπτωσης βββ΄ της υποπερίπτωσης αα΄, ως εξής:

  αα) Τίτλος σπουδών: ααα) Ο βαθμός πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου: τέσσερις (4) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, ή βββ) Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.Κ.) ή «Τάξης μαθητείας» ΕΠΑ.Λ.: επτά μονάδες και δύο δέκατα (7,2) της μονάδας για κάθε βαθμό άνω του δέκα (10), καθώς και κλάσματα αυτών με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος των I.E.Κ. και της «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. αναγράφεται στη βεβαίωση του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

  Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

  ββ) Δεύτερος τίτλος σπουδών των υποπεριπτώσεων ααα΄ και βββ΄ της υποπερίπτωσης αα΄: δέκα (10) μονάδες.γγ) Άριστη γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: οκτώ (8) μονάδες.δδ) Πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: έξι (6) μονάδες.εε) Καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας: τέσσερις (4) μονάδες.στστ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) μονάδες.ζζ) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, ’Ερευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.

  β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, η οποία μοριοδοτείται σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

  γ) Κοινωνικά κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης.

  2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 εφαρμόζεται αναλόγως και για τον διορισμό ή την πρόσληψη μελών Ε.Β.Π. που γνωρίζουν την Ε.Ν.Γ.

 3. Ευθαλία Αριστογένους σε

  Πώς προκύπτει από το άρθρο 60 του νόμου 4589/2019 ότι :” για κάθε επίπεδο στη μεν 1ΕΑ μετράει μία ξένη γλώσσα”, όπως απάντησε το ΑΣΕΠ;
  Θα πρέπει να διαβάσουμε όλες τις σελίδες, και συνδυαστικά να καταλήξουμε στο τι πρέπει να καταθέσουμε και τι όχι; Το άρθρο που αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων της κάθε ειδικότητας δεν θα πρέπει να είναι πλήρες και σαφές;

Γράψτε μία απάντηση