Κυριακή, 26 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δεύτερο Πτυχίο ΕΒΠ: Σχετικά με την καταγραφή του στην αίτηση ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δεύτερο Πτυχίο ΕΒΠ: Σχετικά με την καταγραφή του στην αίτηση ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019. Ενημερωτικό σημείωμα από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια.

Δεύτερο Πτυχίο ΕΒΠ: Σχετικά με την καταγραφή του στην αίτηση ΑΣΕΠ 1ΕΑ/2019

Μετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων από το ΕΒΠ, οι οποίοι κατέχουν και δεύτερο πτυχίο, σχετικά με το πεδίο που πρέπει να  συμπληρώσουν στην αίτηση του ΑΣΕΠ, θα παρακαλούσαμε, αν γίνεται, να περιμένουν μέχρι να έχουμε μια επίσημη απάντηση από τους υπεύθυνους του ΑΣΕΠ.

Να σημειωθεί ότι η προσθήκη δεύτερου τίτλου σπουδών υπήρχε στην αίτηση του ΑΣΕΠ για τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ και για το ΕΕΠ, λόγω του ότι οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν και για άλλο κλάδο προσθέτοντας το δεύτερο τίτλο σπουδών.

Ο κλάδος για το ΕΒΠ έχει μόνο ένα κωδικό τίτλου το 201, στον οποίο αναφέρονται συγκεκριμένα πτυχία.

Κατανοούμε ότι στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αλλάξει  η φόρμα της αίτησης ΑΣΕΠ για την 1ΕΑ, ωστόσο τα ερωτήματα που θέσαμε είναι τα εξής:

Δείτε επίσης:

Braille και Νοηματική: Τι ισχύει για τα μέλη ΕΒΠ σχετικά με την αίτηση ΑΣΕΠ

Ερωτήματα

  1. Από τη στιγμή που δε ζητείται ως προς το δεύτερο τίτλο σπουδών βαθμός και συνάφεια   με τον κλάδο ΕΒΠ, ρωτάμε αν είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθεί ως πρόσθετος τίτλος σπουδών, δεδομένου ότι η αίτηση δεν αφήνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να καταγράψει αναλυτικά τον τίτλο πέρα από εκείνους με κωδικό 201.

 

  1. Από τη στιγμή που υπάρχει πεδίο καταχώρησης στην αίτηση αν ο υποψήφιος έχει δεύτερο πτυχίο ΝΑΙ/ΟΧΙ, γιατί κάποιοι υπάλληλοι του ΑΣΕΠ επιμένουν να απαντούν σε ερωτήματα συναδέλφων ότι πρέπει να το προσθέσουν και στους τίτλους ακόμα κι αν είναι μη συναφές.

Αν π.χ. κάποιος κατέχει ως δεύτερο πτυχίο  έναν μη συναφή τίτλο πχ ΙΕΚ Τουριστικών επαγγελμάτων,  τότε είναι ανακριβές να τον προσθέσει ως δεύτερο τίτλο  με τον κωδικό 201 Βοηθών Βρεφοκόμων κ.α.

  1. Για τους συναδέλφους επίσης που κατέχουν δεύτερο πτυχίο συναφές με τους τίτλους σπουδών για το ΕΒΠ, εγείρονται ερωτήματα ποιο από τα δύο πτυχία θα λάβουν υπόψη τους στο ΑΣΕΠ.

Από τη στιγμή που θα γίνει έλεγχος μέσω ΟΠΣΥΔ από το ΑΣΕΠ, θα είναι καταγεγραμμένο ποιο τίτλο σπουδών έχει βάλει ως βασικό πτυχίο ο υποψήφιος.

Τη μόνη περίπτωση που κατανοούμε, είναι ότι ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρχει  και ο δεύτερος συναφής  τίτλος του κωδικού 201,  γιατί μπορεί να αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η εκπαιδευτική προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί, ειδικά αν το πρώτο πτυχίο που επικαλείται ο υποψήφιος είναι μεταγενέστερο του δεύτερου.

Αναμένουμε απαντήσεις

Περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, δεδομένου ότι την Τετάρτη 05/06/2019 εκπνέει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για την 1ΕΑ, για το αν οι υποψήφιοι ΕΒΠ είναι καλυμμένοι:

  • Είτε στην περίπτωση που κατέγραψαν μόνο το πεδίο ΝΑΙ στο δεύτερο πτυχίο.
  • Είτε στην περίπτωση που κατέγραψαν και το πεδίο δεύτερου πτυχίου ως ΝΑΙ και πρόσθεσαν στους τίτλους σπουδών το συναφές πτυχίο.
  • Είτε στην περίπτωση που πρόσθεσαν μη συναφές πτυχίο στον κωδικό 201 στους τίτλους σπουδών.

Οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ

Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας

Δείτε επίσης:

Εθνικές Εκλογές: 10 Ιουνίου προκηρύσσονται, 7 Ιουλίου διενεργούνται – Ευνοούνται Προκηρύξεις, Αποσπάσεις και Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση