Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δέκα θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δέκα θέσεις υποψηφίων διδακτόρων: Στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Δέκα θέσεις υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ. αριθμ. 8/29-5-2020 , Θέμα 4ο της Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσει 10 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποψηφιοτήτων στα παρακάτω γνωστικά πεδία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς μελών ΔΕΠ του Τμήματος για επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.

Γνωστικά πεδία

Επαυξημένη Πραγματικότητα (2 θέσεις),

Διαφήμιση και Επικοινωνία (1 θέση),

Εξόρυξη Δεδομένων Ιστού και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Πολιτικές Εκστρατείες (1 θέση),

Εταιρική Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις και Κοινωνικά Μέσα (1 θέση),

Μικτή Πραγματικότητα και Εκπαίδευση (1 θέση),

Μικτή Πραγματικότητα και Παγκόσμιος Ιστός (1 θέση),

Σοβαρά Παίγνια (1 θέση),

Τρισδιάστατες Προβολές, Ολογραφία και Οπτική Επικοινωνία (1 θέση),

Υπολογιστική Όραση (1 θέση).

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής,
  • Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά το διάστημα από τις 10 Ιουνίου 2020 μέχρι και την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (κ. Δούμα Αθηνά, τηλ 2467087061, E-mail: sec-cdm στο uowm.gr).

Βρείτε εδώ την προκήρυξη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καιτην αίτηση υποψηφιότητας.

Δείτε επίσης

Μία θέση υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ 

Πρόσκληση υποψηφίων διδακτόρων από το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ

Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

28 θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση