Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δεκαεννέα υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δεκαεννέα υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 22η Οκτωβρίου 2021.

Δεκαεννέα υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & το Πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» προκηρύσσουν υποτροφίες για τους υποψήφιους διδάκτορες που πρόκειται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι υποτροφίες στοχεύουν στην υποστήριξη καινοτόμων επιστημονικών ιδεών, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα ή μεθόδους, που θα συνεισφέρουν στην οικονομία και την ευημερία της χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η παραμονή των επιστημόνων στον τόπο τους και η εμπλοκή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Αριθμός και ύψος υποτροφιών

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν έως δεκαεννέα (19) υποτροφίες (10.000€/έτος για 3 έτη) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως εξής:

  • Δεκαεπτά (17) υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ».
  • Δύο (2) υποτροφίες θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και θα φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» & «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» για Διδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών».

Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι υποψήφιοι για να λάβουν υποτροφία δεν θα πρέπει να έχουν καμία άλλη οικονομική υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Προθεσμία

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο που μπορείτε να βρείτε εδώ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 22η Οκτωβρίου 2021.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνδεθούν στον παραπάνω σύνδεσμο, να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής (παρέχεται στο παράρτημα) και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

2. Τίτλοι Σπουδών και Αναλυτικές Βαθμολογίες (Πτυχίο, ΜΔΕ)).

3. Αποδεικτικά γνώσης Ξένων Γλωσσών.

4. Βεβαίωση αποδοχής από το Τμήμα στο οποίο θα εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή.

5. Μία συστατική επιστολή από το μέλος ΔΕΠ που θα είναι ο/η Επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής.

6. Υπόμνημα (μία σελίδα Α4) όπου θα παρουσιάζονται οι λόγοι επιλογής του προτεινόμενου θέματος της Διδακτορικής Διατριβής για υποτροφία. Κριτήριο είναι η συμβολή του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Χώρας.

7. Κείμενο (όχι περισσότερο από μία σελίδα Α4) στο οποίο αναφέρονται οι οικονομικοί ή άλλοι λόγοι για τους οποίους η υποτροφία είναι απαραίτητη.

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιαδήποτε βεβαίωση εντοπιότητας (Αποδείξεις ΔΕΚΟ ή απολυτήριο Λυκείου κλπ.).

9. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης 2021 της οικογένειάς μου και εμού του ιδίου (οικονομικό έτος 2020). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α υπότροφος ή η οικογένειά του/της δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει φορολογική δήλωση στην εφορία, προσκομίζει βεβαίωση της οικείας εφορίας.

10. Αντίγραφο του Ε9 της οικογένειάς μου και εμού του ίδιου (έτους 2021).

11. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν λάβει άλλης οικονομικής υποστήριξης για το ίδιο ή άλλο ερευνητικό έργο.

12. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν λάβει άλλο Διδακτορικό Δίπλωμα.

13. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής τους θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για τεχνικά θέματα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Μηχανοργάνωσης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Π.Π. με στοιχεία επικοινωνίας email: uprescom@upatras.gr ή/και τηλ.επικ.2610 99 7833.

Βρείτε εδώ περαιτέρω πληροφορίες για τις υποτροφίες.

Λειτουργία Εμβολιαστικών Κέντρων στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στο Πανεπιστήμιο Πατρών θα λειτουργήσουν εμβολιαστικά κέντρα και συγκεκριμένα:

  • στο Ρίο (Πανεπιστημιούπολη Ρίου – Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας – Κτίριο Α’ – Ισόγειο),
  • στο Κουκούλι (Πανεπιστημιούπολη Κουκούλι – Φοιτητική Εστία),
  • στο Μεσολόγγι (Πανεπιστημιούπολη Μεσολογγίου, κτίριο Κ10).

Όσα από τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, όλων των κατηγοριών, Μόνιμο και Έκτακτο Διδακτικό και Τεχνικό Προσωπικό, Φοιτητές, Διοικητικό Προσωπικό (Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ), Συμβασιούχοι, Ερευνητές κλπ., επιθυμούν να εμβολιασθούν θα πρέπει να το δηλώσουν με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέχρι την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 ως εξής:

  • Όσοι/ες επιθυμούν να εμβολιαστούν στο Ρίο θα αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην κα. Μαρίνα Κορφιάτη: korfiati@upatras.gr .
  • Όσοι/ες επιθυμούν να εμβολιαστούν στο Κουκούλι θα αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην κα. Αθηνά Τάτση: tatsi@upatras.gr .
  • Όσοι/ες επιθυμούν να εμβολιαστούν στο Μεσολόγγι θα αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στον κ. Αλέξιο Σαλάππα: asalapas@upatras.gr .
Δείτε επίσης
Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών: Πρόσκληση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Πρόγραμμα SYLFF του ΕΚΠΑ: Προκήρυξη πέντε υποτροφιών για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές
Υποτροφίες για σπουδές στην Ελβετία από την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Αθήνα
Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για σπουδές και έρευνα στις ΗΠΑ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση