Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δελτίο Τύπου ΠΕΕΚΠΕ: Συμπλήρωση κενών θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ και υπευθύνων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δελτίο Τύπου ΠΕΕΚΠΕ: Συμπλήρωση κενών θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Σχολικών Δραστηριοτήτων

Δελτίο Τύπου ΠΕΕΚΠΕ

Σχετικά με την αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση για “Συμπλήρωση κενών θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Σχολικών Δραστηριοτήτων”, η Πανελλήνια Ενωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ) κοινοποίησε Δελτίο Τύπου.

Η ΠΕΕΚΠΕ ζητά από το ΥΠΑΙΘ:
  • Τη στελέχωση όλων των Κ.Π.Ε.(παλαιών και νέων) με τουλάχιστον 5 εκπαιδευτικούς.
  • Την κάλυψη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με τους ελλείποντες αλλά αναγκαίους για την εύρυθμη λειτουργία και την υποστήριξη των σχολικών προγραμμάτων, Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992)

Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452

Τηλέφωνα: 6977816373 / 6945 854549

Email: d.s.peekpe@gmail.com

“Συμπλήρωση κενών θέσεων μελών Παιδαγωγικών Ομάδων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Σχολικών Δραστηριοτήτων”

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Κυρία Γενική Γραμματέα,

Οι τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη νομοθετική ρύθμιση «για τη στελέχωση και ενίσχυση των Παιδαγωγικών ομάδων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)» θεωρούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση για το θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Κ.Π.Ε. κατά τη μεταβατική περίοδο «μέχρι την προετοιμασία του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις εκπαιδευτικές δομές», αλλά και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 15 του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόμου 4713/20 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/29-7-2020) που αναφέρεται στη«Λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021», «κρίνονται απαραίτητες η επέκταση λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και για το σχολικό έτος 2020-2021 και η διασφάλιση της άρτιας λειτουργίας των Κέντρων αυτών με την ενίσχυση των Παιδαγωγικών Ομάδων αυτών»

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 15 του παραπάνω Νόμου,θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα παρακάτω σημεία ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την έκδοση της αναμενόμενης Υπουργικής Απόφασης:

 

  1. Τη στελέχωση όλων των Κ.Π.Ε.(παλαιών και νέων) με τουλάχιστον 5 εκπαιδευτικούς.

Το παραπάνω σημαίνει, ότι θα δοθεί παράταση απόσπασης για ένα σχολικό έτος για τους ήδη υπηρετούντες στα Κ.Π.Ε.εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση και την εύρυθμη λειτουργία των δομών.

Σημειώνουμε ότι τυχόν επαναπροκήρυξη όλων των θέσεων εξαρχής σε όλα τα ΚΠΕ για το επόμενο και μόνο σχολικό έτος, θα δημιουργούσε αναστάτωση στην ομαλή συνέχεια και λειτουργία των δομών καθώς και προβλήματα στη διαχείριση προσωπικού των σχολικών μονάδων με πρόσθετες μεταβολές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Επιπρόσθετα να τονίσουμε, ότι οι συνάδελφοι των Κ.Π.Ε. αποκλείστηκαν από τη δυνατότητα αίτησης απόσπασης σε άλλη περιοχή ή φορέα, από το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου, μαζί με όλους τους υπηρετούντες με θητεία που λήγει μετά την 31/8/2020 (Υ.Α. 47130/Ε2/16-04-2020/Υ.ΠΑΙ.Θ).

Ενδεχόμενη εξέλιξη με προκήρυξη όλων των θέσεων στα Κ.Π.Ε. (και όχι συμπλήρωση των κενών θέσεων) θα έχει επιπτώσεις στον οικογενειακό προγραμματισμό συναδέλφων αλλά θα έρχεται και εμφανώς σε αντίθεση με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση (έλλειμμα ισονομίας).

 

  1. Την κάλυψη των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, με τους ελλείποντες αλλά αναγκαίους για την εύρυθμη λειτουργία και την υποστήριξη των σχολικών προγραμμάτων, Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων.Για το ενδεχόμενο προκήρυξης όλων των θέσεων Υπευθύνων (και όχι συμπλήρωση των κενών θέσεων) ισχύουν και εδώ αυτά που αναφέραμε και για τους συναδέλφους των Κ.Π.Ε. στη προηγούμενη παράγραφο.

 

Ελπίζοντας στην ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή επιπρόσθετη πληροφορία.

Αθήνα 16-8-2020

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  Γ. Γραμματέας                                                                   Ο Πρόεδρος

Ιωάννα Παπαϊωάννου                                                             Ιωάννης Βλάχος

Δείτε σχετικά

Νόμος 4713/2020-ΦΕΚ A 147/29.07.2020: Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Δείτε επίσης

Νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης: Τοποθετήθηκαν στις 116 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας | Ονόματα
8ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ διαδικτυακά: “Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή κλιματικής αλλαγής”
 Σενάρια ανοίγματος σχολείων: Η Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ Α. Γκίκα και ο Γ.Γ. ΟΛΜΕ Β. Μπουντουλούλης στο MEGA Σαββατοκύριακο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση