Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ Ιατρικών σχολών: Ερώτηση στη Βουλή για οικονομική τους ενίσχυση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ Ιατρικών σχολών: Ερώτηση στη Βουλή για οικονομική ενίσχυση – Σχεδόν το σύνολο του  προσωπικού αυτού εργάζεται πολύ περισσότερες ώρες από τις συνήθεις, προκειμένου να συνδράμει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ Ιατρικών σχολών

Ερώτηση κατέθεσαν οι Βουλευτές Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Αθανασία Αναγνωστοπούλου και Κώστας Μάρκου, την οποία συνυπέγραψαν άλλοι 22 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια άσκησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, αναφορικά  με την οικονομική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των Ιατρικών σχολών της χώρας.

ΑΘΗΝΑ, 08/04/ 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ των Ιατρικών σχολών της χώρας

Δυνάμει του αρ 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε προσωπικό νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ο νομοθέτης, στην παρ 1 του αρ 4 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, προβαίνει σε αποκλειστική απαρίθμηση των φορέων, το προσωπικό των οποίων θα λάβει την, στην οικεία διάταξη, προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση, ως έκτακτο μέτρο.

Όπως επισημαίνει ο Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Αθαν-Μελέτιος Δημόπουλος  σε επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως στις Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., τα οποία συμμετέχουν καθημερινώς και αδιαλείπτως με κάθε δυνατό τρόπο και μέσο στο δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και της εν γένει υποστήριξης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.

Σχεδόν το σύνολο του ως άνω προσωπικού εργάζεται πολύ περισσότερες ώρες από τις συνήθεις, προκειμένου να συνδράμει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Με βάση τα ανωτέρω και με γνώμονα, την ιδιαίτερη μέριμνα, που οφείλει το κράτος να επιδείξει προς το προσωπικό και άλλων φορέων, το οποίο συμμετέχει με αυτοθυσία στο βαρύ έργο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και έχει παραλειφθεί από την πρόβλεψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, όπως ανωτέρω έχει περιγραφεί.

Ερωτάσθε:

1) Πρόκειται να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση, τροποποιώντας το αρ 4 της από 30.03.2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α΄75), ώστε η προβλεπόμενη στο εν λόγω άρθρο οικονομική ενίσχυση προς το προσωπικό των αποκλειστικά απαριθμούμενων στο άρθρο αυτό φορέων, να επεκταθεί και στα μέλη στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Σχολών Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι., τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Πανεπιστημιακές κλινικές εργαστήρια και ειδικές μονάδες, που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία.

Πρόκειται αφενός μεν ως ελάχιστη ένδειξη ανταμοιβής προς το εν λόγω προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του, αφετέρου δε για την εξασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισής τους με το λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων;

2) Άλλως, ποια είναι τα έκτακτα μέτρα που πρόκειται να λάβει η Κυβέρνηση για το ως άνω προσωπικό;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μάρκου Κώστας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία

Ακολουθούν 22 ονόματα Βουλευτών

Δείτε επίσης

Επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση: Αμεσες λύσεις ζητούν 46 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Εαρινό εξάμηνο ΙΕΚ: Κίνδυνος να χαθεί, επισημαίνουν 50 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
Ανακοίνωση ΕΠΕΚΕ Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ: “Επιτελική κοροϊδία” Κεραμέως για εξοπλισμό μαθητών & εκπαιδευτικών
Κεραμέως σε Φίλη: Συστρατευθείτε στην εθνική προσπάθεια-Τι ανέφερε στη Βουλή
Φίλης σε Κεραμέως: CISCOτιση στην Παιδεία-Τι ειπώθηκε από τον Τομεάρχη Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση