Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δηλώσεις προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ 4 ΠΔΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δηλώσεις προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ 4 ΠΔΕ: Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Αττικής – Πελοποννήσου – Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας/Θράκης.

Δηλώσεις προτίμησης

ΠΔΕ Αττικής

 

_____________________

ΠΔΕ Πελοποννήσου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.E.Π.)  ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

                                                                                                                               Τρίπολη 12-11-2019

  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 25/12-11-2019 πράξη του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Πελοποννήσου, τις αριθμ. πρωτ. 131407/Ε1/24-08-2019 (ΦΕΚ 3283/τ.Β΄/2019), 56262/Ε1/05-04-2018 (ΦΕΚ 1282 Β’– ΑΔΑ: Ω6Ω64653ΠΣ-ΝΛΓ) υπουργικές αποφάσεις, τις με αριθ. πρωτ. 7790/13-08-2018 (ΑΔΑ:6ΩΜΓ4653ΠΣ-ΑΣΘ) και 7524/26-07-2018 (ΑΔΑ:72ΓΙ4653ΠΣ-6ΩΩ) Αποφάσεις Κύρωσης των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΔΕ01 για το σχολικό έτος 2019-2020,
ανακοινώνει:
  • Την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΙΑΣ/ΕΝΟΣ (01) προσωρινού/ής αναπληρωτή/τριας κλάδου                    ΠΕ21–Θεραπευτών Λόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»
  • Την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΝΕΑ (09) προσωρινών αναπληρωτών/τριών κλάδου                                    ΠΕ25–Σχολικών Νοσηλευτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»
  • Την ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ (06) προσωρινών αναπληρωτών/τριών κλάδου ΔΕ01 – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε σχολικές μονάδες  γενικής αγωγής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»

Και

  • Τα ΚΕΝΑ (ανά Νομό) στα οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις σύμφωνα με το συνημμένο  αρχείο  και
                 Κ Α Λ Ε Ι

Τους/ις υποψήφιους προσωρινούς/ές αναπληρωτές/τριες Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. οι οποίοι ανήκαν στους ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 2018-2019 και υπέβαλαν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων στην υπηρεσία μας το διάστημα 28-08-2019 έως 02-09-2019 (αυτοί που στους επισυναπτόμενους κυρωμένους πίνακες είναι κιτρινισμένοι, ενώ αποκλείονται αυτοί που δεν είναι χρωματισμένοι γιατί δεν υπέβαλαν την προβλεπόμενη αίτηση-δήλωση το ανωτέρω διάστημα), των παρακάτω κλάδων  έχουν σειρά:….

….Η συνέχεια εδώ

_____________________

ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου

Προς: υποψήφιους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου σας ανακοινώνει τη διάθεση πέντε (5) πιστώσεων για πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών από την Πράξη ΕΣΠΑ:

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047057)

και μίας (1) πίστωσης για πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από την Πράξη ΕΣΠΑ:

«Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για την Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021» με Κωδικό ΟΠΣ 5030717 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»…

…Η συνέχεια εδώ

_____________________

ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 _______________________

Δείτε ακόμη

Ενημέρωση ΑΣΕΠ: Προκηρύξεις 1ΕΑ-2ΕΑ-3ΕΑ-4ΕΑ-5ΕΑ – Χρονοδιαγράμματα
Κατανομή ΠΕ25 και ΕΒΠ στις ΠΔΕ
 Υφυπουργός Παιδείας στη Βουλή: Εντός των ημερών κατανομή Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ
Πόσες είναι οι ΣΜΕΑΕ και τα Τμήματα Ενταξης: Αριθμοί μαθητών | Πίνακες
Προσλήψεις αναπληρωτών τριετίας στην Ειδική Αγωγή: Επίσημα στοιχεία Υπουργείου Παιδείας
Αριθμοί μονίμων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ: Εκπαιδευτικοί Α/θμιας-Β/θμιας-ΕΕΠ-ΕΒΠ
Σχέδιο κατανομής 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή: Με επίσημα στοιχεία του ΥΠΑΙΘ

  ____________________

Πριν φύγετε

 Ολες οι έως σήμερα προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ για το 2019-20
Μητρώο Επιμορφωτών ΕΠΑΛ: 2η Πρόσκληση αίτησης ένταξης
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο κ.α.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση