Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Οργανικά κενά στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ.: Δηλώθηκαν τα κενά των εκπαιδευτικών με βάση την Οδηγία του Υπ. Παιδείας;;

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξ όσων γνωρίζουμε, για πρώτη φορά φέτος ο υπολογισμός των Οργανικών κενών των εκπαιδευτικών στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. έγινε με βάση τα ισχύοντα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή με τον αριθμό των Τμημάτων και τις Αναθέσεις.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού των Οργανικών κενών επί της βάσης των πραγματικών λειτουργικών αναγκών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. και όχι επί των οργανικών θέσεων που είχαν συσταθεί στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής προ ετών.

Άραγε οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωσαν τα κενά με βάση αυτή την οδηγία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ;

Ενημερώθηκαν σωστά οι Διευθυντές/ντριες των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.;

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

1 Σχόλιο

  1. κ. Βασίλη αν μπορείτε να μας κάνετε έναν οδηγό περί των κενών σε ΕΕΕΚΚ, ΕΝΕΕΓΥΛ και ΤΕ σήμερα, καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού των ωρών. Εντόπισα πως στα οργανικά κενά του ΦΕΚ 1067/τ.Β΄/9-4-2012 για τα ΕΕΕΚΚ έχει προστεθεί κι άλλο σε συγκεκριμένη ειδικότητα και διεύθυνση.

Γράψτε μία απάντηση