Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δήμοι και Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση: Μόνο 13 εξαιρούνται | ΚΥΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δήμοι και Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση: Μόνο 13 εξαιρούνται από τους 52 που αρχικά εκδήλωσαν αδυναμία εφαρμογής του μέτρου | ΚΥΑ.

Δήμοι και Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση

“Από τους 52 δήμους που αρχικά εκδήλωσαν αδυναμία εφαρμογής του μέτρου, σήμερα είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μόνο 13 δήμοι εκφράζουν πλέον, μερικώς ή ολικώς, την αδυναμία αυτή”.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε Δελτίο Τύπου που κοινοποίησε η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ σχετικά με την Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση.

Η Υπουργός κα Κεραμέως και η Υφυπουργός κα Ζαχαράκη στη δήλωσή τους επί του θέματος τονίζουν:

  • Tαχθήκαμε υπέρ της καθιέρωσης  δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, από την ηλικία των 4 ετών.
  • Δεν είχε ληφθεί μέριμνα για την επίλυση πρακτικών ζητημάτων, όπως ζητήματα υποδομών, τα οποία θα έκριναν και την επιτυχία του εγχειρήματος.
  • Η απελθούσα Κυβέρνηση δεν είχε προβλέψει τρόπους επίλυσης των πρακτικών προβλημάτων που θα ανέκυπταν από την εφαρμογή της ρύθμισης.
  • Στόχος μας από τη στιγμή που αναλάβαμε ήταν να επιλύσουμε σημαντικές πρακτικές δυσκολίες και να επιτύχουμε την καθολική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης.
  • 52 από τους 116 δήμους εξέφραζαν αδυναμία εφαρμογής του μέτρου λόγω έλλειψης υποδομών.
  • Από τους  52 δήμους, μόνο 13 Δήμοι εκφράζουν πλέον, μερικώς ή ολικώς, την αδυναμία αυτή.
  • Για τους 13 αυτούς Δήμους η ένταξη στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση μετατέθηκε το διδακτικό έτος 2020-2021
  • Παρόλα αυτά έχει ληφθεί μέριμνα, τα παιδιά που διαμένουν σε αυτούς να ενταχθούν το φετινό διδακτικό έτος, κατά το δυνατόν, σε δομές προσχολικής αγωγής με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Δείτε αναλυτικά τη δήλωση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ

Δείτε την  ΚΥΑ με θέμα:

“Τροποποίηση της με αριθ.πρωτ.Φ.15/27268/Δ1/21-02-2019(ΦΕΚΒ ́623/2019 ) ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020» και της με αριθ. πρωτ. 100872/Δ1/24-06-2019 (ΦΕΚ Β ́2569/2019) ΚΥΑ με θέμα «Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020- 2021»”

Δείτε το ΦΕΚ της ΚΥΑ

Δείτε επίσης

Αιτήσεις ΔΙΕΚ: Παράταση προθεσμίας κατάθεσης φακέλων εκπαιδευτών

Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ Λυκείου: Αλλάζει ο τρόπος εξέτασης μαθήματος

Νόμος 4623/2019 με τα άρθρα για την Παιδεία | ΦΕΚ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση