Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Για την Πολυτεχνική Σχολή, τη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και τη Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Στο αριθμ. 1180/27.07.2020 ΦΕΚ τ. Γ’ δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ για τις ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

Μία θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής – Αρχιτεκτονική Μορφολογία – Αποκαταστάσεις».

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17572

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μία θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελαχιστοποίηση εκπομπών αερίων ρύπων από βιομηχανικές διεργασίες και έλεγχος φυσικοχημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα».

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17573

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τις δύο θέσεις.

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Στο αριθμ. 1125/20.07.2020 ΦΕΚ τ. Γ’ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ για τις ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

Μία θέση μέλους ΔΕΠ Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στις υπαίθριες δραστηριότητες».

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17571

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τη θέση στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης

Στο αριθμ. 1112/17.07.2020 ΦΕΚ τ. Γ’ δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ για τις ανάγκες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα:

Μία θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνείς Σχέσεις – Διεθνής Πολιτική, με έμφαση στη διαχείριση κρίσεων».

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17569

Μία θέση μέλους ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία».

Κωδικός ανάρτησης στο ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17570

Βρείτε εδώ την προκήρυξη για τις 2 θέσεις.

Λήξη προθεσμίας

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις λήγει στις 21 Οκτωβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ».

Δείτε επίσης

Μία κενή θέση ΔΕΠ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δείτε ακόμη

Θέσεις καθηγητών σε πέντε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη 26 θέσεων ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Θέση μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Κατανομή 205 κενών θέσεων Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού στα Πανεπιστήμια-ΑΣΠΑΙΤΕ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση