“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία: Εγκύκλιος διευκρινίσεων συγκρότησης τμημάτων και εγγραφών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία: Εγκύκλιος διευκρινίσεων συγκρότησης τμημάτων και εγγραφών για το σχολικό έτος 2020-2021, της Υφ. Παιδείας Σ. Ζαχαράκη.

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Εγκύκλιο με αρ. πρωτ: 66315 /Δ1/01.06.2020 υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη με διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκρότηση τμημάτων επαναλειτουργίας και τη διαδικασία συγκρότησης τμημάτων Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού.

Δείτε την Εγκύκλιο

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη συγκρότηση τμημάτων επαναλειτουργίας και τη διαδικασία συγκρότησης τμημάτων Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2020- 2021 στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Σχετ. εγγρ.:

α) η με αρ. πρωτ. 63417/ΓΔ4/26-05-2020 εγκυκλίου με ΘΕΜΑ: «Επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»,

β) η με αρ. πρωτ. Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020 με ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021»,

γ) η με αρ. πρωτ Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020 με ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021».

 Σε απάντηση ερωτημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Σχετικά με τη συγκρότηση τμημάτων/υποτμημάτων επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Για τον καταμερισμό των μαθητών των τάξεων ή τμημάτων τάξεων με περισσότερους των (15) μαθητών σε υποτμήματα ίσης δυναμικότητας που θα εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία, με μέριμνα του Προϊστάμενου/ης-Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, η κατανομή μαθητών/τριών γίνεται με αλφαβητική σειρά εφόσον ληφθούν υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας καθώς και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα η χωρητικότητα των αιθουσών, τα αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, κλπ.

Β. Σχετικά με το κεφ. Α. Διαδικασία Εγγραφών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω της παράτασης του διδακτικού έτους και προς διευκόλυνση των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, παρατείνονται οι ημερομηνίες ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγκρότησης τμημάτων στα Νηπιαγωγεία και στην Α΄ τάξη Δημοτικού ως εξής:

α. Για τα Νηπιαγωγεία:

 Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει, ύστερα από την αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής, είτε για τη λειτουργία περισσοτέρων τμημάτων, είτε για την κατανομή των μαθητών σε όμορα Νηπιαγωγεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους και ενημερώνει αρμοδίως το Νηπιαγωγείο αποχώρησης και το Νηπιαγωγείο υποδοχής.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, η Διεύθυνση του νηπιαγωγείου ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες που είχαν υποβάλει αίτηση εγγραφής του νηπίου τους στο νηπιαγωγείο αυτό σχετικά με το σχολείο φοίτησης του τέκνου τους. Παράλληλα, αναρτά στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικό πίνακα των μαθητών:

αα) που εγγράφονται και θα φοιτήσουν στο σχολείο,

ββ) που θα παρακολουθήσουν το ολοήμερο πρόγραμμα,

γγ) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους,

σύμφωνα με την περ. δ, του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και με την παρ.1α, του άρθρου 204, του ν. 4610/2019 (Α΄70).

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020, συγκροτούνται τα τμήματα του Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος

2020 – 2021 (Πρωινό Υποχρεωτικό και Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα).

β. Για τα Δημοτικά Σχολεία:

 Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020, ύστερα από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, σύμφωνα με την σύμφωνα με την περ. δ, του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄109), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τη Δ/νση του σχολείου στο οποίο έχει κατατεθεί η αίτηση εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού, για το σχολείο φοίτησης των τέκνων τους. Παράλληλα, αναρτάται στην είσοδο του σχολείου, σε εμφανές σημείο, ονομαστικός πίνακας των μαθητών/τριών:

α) που εγγράφονται στην Α΄ Δημοτικού και θα φοιτήσουν στο σχολείο,

β) που αποχωρούν, καθώς και των σχολείων εγγραφής τους, σύμφωνα με την παρ.1α, του άρθρου 204, του ν. 4610/2019 (Α΄70).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Δείτε επίσης

Συμπληρωματικές οδηγίες ειδικών σχολείων έναντι κορονοϊού
Κεραμέως για αξιολόγηση εκπαιδευτικών: “Ξεκινάει το επόμενο διάστημα η διαδικασία σύνταξης πλαισίου”
ΦΕΚ κανόνων τήρησης αποστάσεων: Μέτρα μετακίνησης μαθητών κ.α.
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση