Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαχείριση σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες: Μνημόνιο ενεργειών από τον ΟΑΣΠ στα σχολεία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαχείριση σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες: Μνημόνιο ενεργειών από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ). 

Διαχείριση σεισμικού κινδύνου

Εγγραφο υπ. αριθμ. πρωτ. οικ. 2041/11-09-2023 απέστειλε ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) στο ΥΠΑΙΘΑ και αυτό το προώθησε στις σχολικές μονάδες της χώρας με θέμα: Σεισμικός Κίνδυνος και Σχολικές Μονάδες: «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα» του ΟΑΣΠ.

Ο ΟΑΣΠ, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, υπενθυμίζει ότι σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για τις ενέργειες που αφορούν στη βελτίωση της ετοιμότητάς της για την αποτελεσματική Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου και των συνοδών του σεισμού φαινομένων.

Οι ενέργειες αυτές είναι οι ακόλουθες:

– σύνταξη ή επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης της Εκπαιδευτικής Μονάδας.

– ενημέρωση των εκπαιδευτικών, του λοιπού προσωπικού και των μαθητών.

– διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό και αποτίμησή τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΟΑΣΠ απέστειλε συνημμένα το «Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα» του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ώστε να ενημερωθούν σχετικά τα σχολεία της χώρας και να μπορούν να το αξιοποιήσουν για τη σύνταξη του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου τους, εστιάζοντας στις ανάγκες του.

Επίσης ο ΟΑΣΠ ενημερώνει το ΥΠΑΙΘΑ ότι μπορεί να συνεργαστεί μαζί του, με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με τις τοπικές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και με τις σχολικές μονάδες της χώρας για υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ακολουθούν τα περιεχόμενα του Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα και σε μορφή pdf το Μνημόνιο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγή………………………………………………………………………..….………..………..……….. σελ. 3
2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό ………..…….…….………..………………. σελ. 3
2.1. Ενέργειες Πριν το Σεισμό ……………………………………………………….……..…..…….….. σελ. 3
2.1.1. Γενικά Στοιχεία ………………………………………………….……….……..…………..…. σελ. 3
2.1.2. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου .….…….……..…… σελ. 4
2.1.3. Συμμετοχή Μαθητών ……………………………………………………..…..…..……….… σελ. 8
2.1.4. Επισήμανση & Άρση Επικινδυνοτήτων …………………………….…..………..….. σελ. 8
2.2. Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού …………………….…………….……..…………. σελ. 10
2.2.1. Ενέργειες Εκπαιδευτικών ……………………………………………….…..….…….….. σελ. 10
2.2.2. Ενέργειες Μαθητών ………………………………………………………….……….…..… σελ.10
2.2.3. Ενέργειες Επισκεπτών……………………………………………………….……………… σελ. 10
2.3. Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού ……………….…………………….………..……….. σελ. 10
2.3.1. Ενέργειες Διευθυντή / Υποδιευθυντών ….……………………….……..………… σελ. 10
2.3.2. Ενέργειες Εκπαιδευτικών .…………………………………………………….…….…… σελ. 11
2.3.3. Ενέργειες Μαθητών …………………….……………………………………….…….…… σελ. 11
2.3.4. Ενέργειες Επισκεπτών……………………………………………………….……………… σελ. 12
2.3.5. Ενέργειες Ομάδων Εργασίας…………………….………….……………………….…. σελ. 12
3. Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας ……………………………..……….……………….…… σελ. 12
3.1. Άσκηση κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ………………….…….….………………….……… σελ. 13
3.2. Άσκηση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος………………………..…….………..……… σελ. 14
3.3. Διαδικασία Εκκένωσης του Κτιρίου ……………………………………..…..………..….…… σελ. 14
3.4. Αποτίμηση Άσκησης Ετοιμότητας.……………………………………….………….….….…… σελ. 15
4. Ενημέρωση Μαθητών – Εκπαιδευτικών – Γονέων ……………………………..…..….…. σελ. 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας….…..….…..……. σελ. 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Πίνακας Μέτρων Αντισεισμικής Προστασίας – Ανάρτηση σε
αίθουσες ….……………………………………………….…….……………..…. σελ. 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακας εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του
σχολείου …………………………..…………….…………………….…………… σελ. 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Πίνακας Ομάδων Εργασίας ………………………………..…………..….… σελ. 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Ημερολόγιο Ασκήσεων Ετοιμότητας …………………………….………. σελ. 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Πίνακας Χρήσιμων Τηλεφώνων …………………….….…….………….. σελ. 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Πηγές ………………………………………………………….………………………….σελ. 27

Δείτε το Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα

Δείτε επίσης

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στη Θεσσαλία: Σε εκπαιδευτικούς και γονείς-κηδεμόνες 

Επιστροφή στο σχολείο μετά από μια φυσική καταστροφή: Κατευθύνσεις από το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ 

Μέτρα Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα-Οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας 

Ψυχοκοινωνική προσαρμογή παιδιών και εφήβων μετά από πυρκαγιά 

Οδηγός προστασίας από πυρκαγιές: Mέτρα διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών 

Πριν φύγετε

 Δικαιώματα μόνιμων εκπαιδευτικών | Οδηγός

Δικαιώματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών | Οδηγός 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση