Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαδικασία διορισμών ΕΕΠ και ΕΒΠ – Θέματα αναπληρωτών και μονίμων | Αναλυτική Ενημέρωση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαδικασία διορισμών ΕΕΠ και ΕΒΠ: Εκδοση ΦΕΚ  – Αναπλήρωση κενών θέσεων διορισμών – Νέες προσλήψεις αναπληρωτών – Μισθοδοσία – Τι περιμένουμε ακόμα | Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ.

Διαδικασία διορισμών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Εκδοση ΦΕΚ  – Αναπλήρωση κενών θέσεων διορισμών – Νέες προσλήψεις αναπληρωτών – Μισθοδοσία – Τι περιμένουμε ακόμα

Ενημέρωση αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Βασίλη Βούγια και Γεωργίας Μπουλμέτη / 20-2-2020

Εκδοση ΦΕΚ διορισμών
 • Βρίσκεται στην τελική ευθεία για να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο από το Υπουργείο Παιδείας, αφού έως τις 14/2/2020 ήταν η καταληκτική ημερομηνία να αποσταλούν από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τα Μητρώα ένταξης των νεοδιοριζόμενων στο ανθρώπινο δυναμικό τους.
 • Επίσης ολοκληρώθηκε και η διαδικασία με τις Βεβαιώσεις από τις ΔΟΥ.
Προθεσμία Ανάληψης Υπηρεσίας
 • Μετά την έκδοση του ΦΕΚ, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, θα σταλεί μέσω e-mail η αναγγελία διορισμού στους  νεοδιόριστους, οι οποίοι θα καλούνται εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση του να προβούν σε  Ανάληψη Υπηρεσίας και Ορκωμοσία.
 • Σύμφωνα με τα ισχύοντα η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες, μόνο μία φορά, για εξαιρετικούς λόγους.
Από πότε μετράει η προϋπηρεσία ως μόνιμου εκπαιδευτικού
 • Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσί­ας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς ισχύει η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
Επικοινωνία με Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
 • Υπεύθυνες για τη διαδικασία Ανάληψης Υπηρεσίας είναι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ως προς τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να κατατεθούν από τους νεοδιοριζόμενους και όχι η Κεντρική Υπηρεσία  του ΥΠΑΙΘ.
 • Για το λόγο αυτό συστήνεται από το ΥΠΑΙΘ,  οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προς ενημέρωση.
Δικαιολογητικά διορισμών
 • Ενδεικτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά  – Δείτε εδώ 
 • Οι Αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ θεωρούμε επιβεβλημένο να αναρτηθούν προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων από τις Διευθύνσεις, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και όσα αφορούν σε αναγνώριση προϋπηρεσίας, δεδομένου ότι τα ΠΥΣΕΕΠ θα πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα σε μισθολογική αναγνώριση, ιδιαίτερα όσων δεν εργάζονται ως αναπληρωτές και δεν έχουν κινήσει διαδικασία μισθολογικής αναγνώρισης μέχρι σήμερα.
Κατευθυντήριες γραμμές από ΥΠΑΙΘ

Επίσης θα είναι βοηθητικό να σταλούν κατευθυντήριες γραμμές από το ΥΠΑΙΘ προς τις ΠΔΕ  για  τρία (3) σοβαρά ζητήματα:

 • Την αναγνώριση Προϋπηρεσίας.
 • Την αναγνώριση Μεταπτυχιακών.
 • Την Ασκηση Ιδιωτικού Εργου.

Κι αυτό γιατί έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, να υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις επί συναφών θεμάτων, ανάμεσα στα 13 ΠΥΣΕΕΠ της χώρας.

Διαδικασία αναπλήρωσης όσων δεν αποδεχθούν το διορισμό
 • Δεν προβλέπεται διαδικασία αναπλήρωσης από τους επόμενους του Αξιολογικού Πίνακα ΑΣΕΠ, καθώς δεν έχει τηρηθεί η απόλυτη σειρά εξαιτίας των περιοχών που έχει δηλώσει ο καθένας και τη γνώση ΕΝΓ και Braille.
 • Αυτό σημαίνει ότι όταν ξεκαθαριστεί  ποιοι θα αποδεχθούν το διορισμό και ποιοι όχι, θα πρέπει να εκδοθεί ξανά Πρόσκληση δήλωσης περιοχών με τα  κενά από το Υπουργείο Παιδείας,  για όσους επιθυμούν  και βρίσκονται στους  Οριστικούς Αξιολογικούς Πίνακες του ΑΣΕΠ.
 • Η νέα Πρόσκληση αποτελεί πολιτική Απόφαση από πλευράς ΥΠΑΙΘ και έως τώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το αν και πότε θα υπάρξει διαδικασία αναπλήρωσης των κενών θέσεων διορισμών.
 • Ως Αιρετοί θεωρούμε ότι η αναπλήρωση των κενών θέσεων είναι επιβεβλημένη για τη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και για το γεγονός ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε μια πολύτιμη θέση διορισμού για τα μέλη  ΕΕΠ – ΕΒΠ.
 Νέες προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ για το έτος 2019-2020
 • Μετά τους διορισμούς φαίνεται ότι θα υπολογιστεί εκ νέου η δυνατότητα εξεύρεσης νέων πιστώσεων από τα υπόλοιπα διαθέσιμα του ΕΣΠΑ – θέσεις που λόγω των μόνιμων διορισμών δεν θα καλύπτονται πια από Προγράμματα ΕΣΠΑ.
 • Δε γνωρίζουμε ακόμα πόσες πιστώσεις και για ποιους κλάδους θα δοθούν.
 • Εδώ πρέπει να ενημερώσουμε πως στον φάκελο κάθε αναπληρωτή στο  ΟΠΣΥΔ, όταν κανείς πατήσει την επιλογή Αιτήσεις εμφανίζεται στον κατάλογο, στο τέλος, το πεδίο Δήλωση ΕΕΠ – ΕΒΠ Αναπληρωτής, το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα.
 • Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε σε επόμενη μας Ανακοίνωση.
Καταβολή μισθοδοσίας αναπληρωτών

Οπως είχαμε ενημερώσει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020, η καταβολή μισθοδοσίας Φεβρουαρίου 2020 των αναπληρωτών ΕΣΠΑ και ΠΔΕ της ΕΔ ΕΠΣΑ Τομέα Παιδείας είναι η τελευταία που θα γίνει εκτός Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και μέσω των ΠΔΕ, ΔΠΕ και ΔΔΕ.

Από τον μήνα Μάρτιο και εφεξής η καταβολή μισθοδοσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, ΕΣΠΑ και ΠΔΕ θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ΕΑΠ.

Γι αυτό το λόγο η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ απέστειλε, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020, έγγραφο με αναλυτικές οδηγίες προς τις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ της χώρας – Δείτε το έγγραφο εδώ

Τι περιμένουμε από εδώ και πέρα

1. Την έκδοση του ΦΕΚ διορισμών ΕΕΠ – ΕΒΠ

2. Την Εγκύκλιο Μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ και τον Πίνακα Οργανικών Κενών που θα δοθούν στις Μεταθέσεις, τα οποία θα είναι για πρώτη φορά ανά περιοχή κι όχι ανά σχολείο, όπως προβλέπεται και για τους εκπαιδευτικούς. Τα κενά που θα δοθούν δεν θα περιέχουν τα κενά που έχουν καλυφθεί από τις θέσεις διορισμών

3. Την Εγκύκλιο στην οποία θα καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων Μετάταξης.

4. Την Εγκύκλιο υπολογισμού και προσδιορισμού των αδειών για τους νεοδιόριστους, η οποία βρίσκεται στο γραφείο της Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ εδώ και αρκετό καιρό και δεν έχει υπογραφεί ακόμα.

Να τονίσουμε ότι αν δε βγει η διευκρινιστική αυτή Εγκύκλιος, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα υπολογισμού αδειών ανατροφής, όσων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ έχουν κάνει χρήση των αδειών αυτών ως αναπληρωτές και τώρα μονιμοποιούνται.

___________________

Διαδικασία διορισμών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Η διαδικασία Τοποθέτησης νεοδιόριστου

Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση διορισμού

Οι νεοδιοριζόμενοι θα τοποθετηθούν προσωρινά σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με Απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ ή ΠΥΣΕΕΠ).

Προσωρινή Τοποθέτηση

Η προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων θα γίνει σύμφωνα με τις Παραγράφους 1 και 2 του Αρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 154/1996 (Α 115), το οποίο σημειωτέον αντικαταστάθηκε από το Αρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 144/1997 (Α 127).

Θα ακολουθήσει η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων κατά τη διαδικασία των Μεταθέσεων, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς, μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ του κλάδου τους.

Οριστική Τοποθέτηση

Η οριστική τοποθέτηση των νεοδιοριζόμενων θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Προεδρικού Διατάγματος 50/1996 (Α 45).

(Προεδρικό Διάταγμα 50/1996(Α 45), άρθρο 16, Παράγραφος 2

Κριτήρια για τις Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις

 1. Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του ΠΔ είναι:

α) Η συνολική προϋπηρεσία

β) Οι οικογενειακοί λόγοι

γ) Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.

δ) Η συνυπηρέτηση

ε) Η εντοπιότητα

Υποχρέωση διετούς παραμονής στην οργανική θέση

Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού  τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

Χρόνος υπηρεσίας στην προσωρινή Τοποθέτηση

Εδώ να επισημάνουμε πως ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Προεδρικού Διατάγματος 100/1997 ( Α 94) το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος 50/1996 (Α 45) έχουμε:

 Αρθρο 7

Το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/96 αντικαθίσταται ως ακολούθως.

 1. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.
 2. Για τους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης μπορεί να προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.

Απαγόρευση Υπηρεσιακών Μεταβολών

Επίσης, κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής στην οργανική θέση, οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή (απόσπαση ή μετάθεση) βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης, η οποία επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, δεν επιτρέπεται.

Επιπλέον ο νεοδιοριζόμενος οφείλει να υπηρετήσει στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Δείτε σχετικά

Τα τελευταία νέα για τους μόνιμους διορισμούς
Κυρώσεις διορισμών (Αρθρο 58, Νόμος 4653/2020) – Αποκλεισμός 3 ετών όσων δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται
Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας: Επικαιροποιημένος – Οι αλλαγές στις άδειες
Νεοδιοριζόμενοι ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ενημέρωση επί της διαδικασίας – Μεταθέσεις – Μετατάξεις
Διορισθέντες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ονόματα
Εκκαθαρισμένοι Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μετά την αφαίρεση των διοριστέων
Κατανομή 4500 θέσεων Ειδικής Αγωγής: 1.817 Α/θμια – 1.642 Β/θμια – 1.041 ΕΕΠ-ΕΒΠ

Πριν φύγετε

Καταβολή μισθοδοσίας αναπληρωτών: Το έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ με τις οδηγίες
Δικαιολογητικά διορισμών | Κατάλογος
Οδηγός εκπαιδευτικού: Αδειες, Ωράρια, Καθηκοντολόγια, Λειτουργία σχολείων, Ιδιωτικό Εργο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

12 Σχόλια

 1. Βαγγέλης Φούκας σε

  Καλημέρα κ.Βουγια. Έχετε κάποια πληροφόρηση για το πότε θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις αναπληρωτών για την επόμενη χρονιά ; Φαντάζομαι, όπως λέει και ο νόμος, θα γίνουν βάσει των οριστικών πινάκων ΑΣΕΠ που εκδόθηκαν.

  • Ελευθερία Βογιατζή σε

   Καλησπέρα κε Βούγια.
   Διορίζομαι ως μόνιμη στη Δευτεροβαθμια, ενώ υπηρετώ τώρα ως αναπληρώτρια στην Πρωτοβάθμια Λασιθίου. Αυτό συνεπάγεται πως η ημερομηνία διορισμού μου είναι η 1η Σεπτεμβρίου; θα συνεχίσω να πληρώνομαι ως αναπληρώτρια ως την απόλυσή μου στις 21-6-2020;

 2. Βαγγελης Φούκας σε

  Καλησπέρα. Τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου λογικά θα βγουν. Το διάβασα σε άρθρο στο autidioikisi.gr.

 3. Πε21 σε

  Καλησπέρα σας,

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε, τα πρώτα δύο χρόνια θα τοποθετηθούμε ως δόκιμοι και μετά θα νομιμοποιηθούμε όπως λέει η προκήρυξη. Οπότε η σύμβαση μας θα είναι ορισμένου χρόνου και μετά από 2 χρόνια θα γίνει αορίστου?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 4. Χριστινα Α. σε

  Ευχαριστουμε πολύ για την ενημέρωση!

  Να κάνω μονο μία μικρή διόρθωση για ένα θέμα που αφορά κι εμένα.

  Γραφετε: “Να τονίσουμε ότι αν δε βγει η διευκρινιστική αυτή Εγκύκλιος, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα υπολογισμού αδειών ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, όσων μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ έχουν κάνει χρήση των αδειών αυτών ως αναπληρωτές και τώρα μονιμοποιούνται.”

  Νομίζω έπρεπε να γράφει “αδειών ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ”. Ή άδεια μητρότητας είναι οι 8 εβδομάδες της άδειας εγκυμοσύνης συν τις 9 εβδομάδες άδειας λοχείας. Ή άδεια ανατροφής έπεται (χρονικά) της άδειας μητρότητας.

 5. εβπ σε

  καλησπερα κ. βουγια……οι 482 που διοριστηκαν περσι τελη μαιου εξετησαν απευθειας την μονοετη υποχρεωτικη παραμονη στην περιοχη τοποθετησης και μαλιστα πηραν καποιοι και αποσπαση τον σεπτεμβρη….εμεις που εχουμε υποχρεωση παραμονης 2 ετων …αλλα επρεπε να ειχαμε διοριστει απο σεπτεμβρη…τρεχει ηδη ο πρωτος χρονος και εχουμε ουσιαστικα αλλον ενα απο την επομενη σχολικη χρονια????….ευχαριστω

  • Βασίλης Βούγιας σε

   Ο χρόνος θα τρέξει από την ημερομηνία διορισμού σας λογικά.

 6. εβπ σε

  ΑΡΑ ΟΧΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2019……….ΓΙΑ ΤΟΥς 482 ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΠΕΡΣΙ ΜΑΙΟ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΡΗΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Γράψτε μία απάντηση