Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών: Τα Εγγραφα – Εγκύκλιος 2018-19

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών: Η Εγκύκλιος του 2018-19 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, εκδοθείσα πέρυσι, 18 Απριλίου 2018.

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών

Το Σάββατο 24/08/2019 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις Αποφάσεις Παράτασης Ισχύος:
  • Των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών – ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σχολικού έτους 2018-2019.
  • Των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2018-2019.

Εν αναμονή για δηλώσεις προτίμησης

Εν αναμονή της Πρόσκλησης για την υποβολή δηλώσεων περιοχών προτίμησης των υποψήφιων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ – ΕΒΠ, στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, δημοσιεύσαμε τους Οριστικούς Πίνακες αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2018-19, οι οποίοι θα ισχύσουν και για τη φετινή σχολική χρονιά 2019-20,  και από τις 13 ΠΔΕ.

Ακολούθως δημοσιεύουμε την Εγκύκλιο της Επιτελική Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας την οποία είχε εκδώσει πέρυσι 18 Απριλίου 2018 με θέμα:

“Τήρηση διαδικασιών/παραστατικών πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων”.

Δείτε την απόφαση για την παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Δείτε την απόφαση για την παράταση ισχύος των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών – ωρομισθίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Δείτε τους Οριστικούς Πίνακες ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2018-19, όπως θα ισχύουν και για το 2019-20

__________________________________

Διαδικασία πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ

Αναφορικά με την διαδικασία πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ, η Επιτελική Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας είχε εκδώσει πέρυσι 18 Απριλίου 2018 Εγκύκλιο με θέμα:

“Τήρηση διαδικασιών/παραστατικών πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων”

Η Εγκύκλιος απεστάλη στις:
  • Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
προκειμένου:
  • να αποσαφηνιστεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο τηρείται υποχρεωτικά για το σύνολο των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ και
  • να καταστούν σαφείς οι υποχρεώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αναφορικά με τις διαδικασίες πρόσληψης/τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ,

που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και με τα δικαιολογητικά που απαιτείται να αναζητούνται/διατηρούνται στους φακέλους των εκπαιδευτικών.

Με την Εγκύκλιο κλήθηκαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να προβούν στην άμεση εφαρμογή της.
Επιπροσθέτως σημειώθηκε

ότι, οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ΕΣΠΑ δέχονται πολλούς και ενδελεχείς ελέγχους από εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα και η διαπίστωση παρατυπιών ως προς την ορθή και ακριβή τήρηση των ανωτέρω, έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων και την απώλεια κοινοτικών πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό, η παράκληση ήταν για την ορθή και ακριβή τήρηση των ανωτέρω οδηγιών.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας

Το υπόδειγμα 6 (ΑΔΚΥ) αντικαστάθηκε με νέο – ΕΔΩ

__________________________________

Δείτε επίσης

ΠΟΣΕΕΠΕΑ για προσλήψεις και πιστώσεις αναπληρωτών | Εγγραφο

Ψυχολόγοι σε Ολοήμερα: Σε 140 Ομάδες σχολείων

Κοινωνικοί Λειτουργοί σε Τάξεις Υποδοχής: Ορίστηκαν 47 Σχολικές Μονάδες

Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος προσλήψεων: Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών από το ΥΠΑΙΘ

__________________________________

Δείτε ακόμη τα περσινά στοιχεία προσλήψεων

Αριθμοί προσλήψεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και Οργανικά κενά για το 2018-19 και 2017-18 | Πίνακες

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Και από τις 13 ΠΔΕ έως 13/04/2019

Αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ – Κατανομή πιστώσεων: Προσλήψεις στις 13 ΠΔΕ για το 2018-19

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση