Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών χωρίς την προϋπόθεση αυτοπρόσωπης παρουσίας: Επιστολή ΣΥΠΥΥΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών χωρίς την προϋπόθεση αυτοπρόσωπης παρουσίας: Επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ του Συλλόγου Περιφερειακών Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας (ΣΥΠΥΥΠ).

Διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών

Σε επιστολή του ο Σύλλογος Περιφερειακών Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας (ΣΥΠΥΥΠ) προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, αναφέρεται στο ζήτημα της απλούστευσης των διαδικασιών πρόσληψης και απόλυσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο Σύλλογος αναφέρει πως υποδέχθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την υιοθέτηση και την εφαρμογή των προτάσεων που είχε υποβάλλει, από την Ειδική Υπηρεσία Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας, αναφορικά με τη διαδικασία απόλυσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Θεωρεί δε λογικό επακόλουθο, την εφαρμογή ανάλογων πρακτικών και κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους, μέσω απλουστευμένων διαδικασιών και χωρίς την προϋπόθεση της αυτοπρόσωπης παρουσία τους.

Δείτε την επιστολή
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ.Π.Ε.Π.Θ. (Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π.)

Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

Ιστοσελίδα: www.sypyp.gr

Ε-mail: sypyyp@gmail.com

Τηλ: 2131316384/Φαξ:2103442203

Αθήνα  20/07/2020

Αρ. πρωτ.: 60

Προς:

1. Την Υπουργό Παιδείας κ. Ν. Κεραμέως

2. Την Υφυπουργό κ. Σ. Ζαχαράκη

3. Την Γεν. Γραμματέα κ. Αν. Γκίκα

Θέμα: «Απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών»

Σχετ. : α) Αρ. Πρωτ. 48/ 04-05-2020 έγγραφό μας

β) Αρ.Πρωτ. 2380/26-06-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελικής Δομής       ΕΣΠΑ Παιδείας

Ο Σύλλογος Περιφερειακών Υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας (Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π.) έχει θέσει κατά τα τελευταία έτη το ζήτημα της απλούστευσης των διαδικασιών σε υψηλή προτεραιότητα και έχει αναπτύξει προς την κατεύθυνση αυτή έντονη και ποικίλη δράση.

Οι πολύπλοκες και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και του Ειδικού Επιστημονικού και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού (Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αποτελούσαν χαρακτηριστικό παράδειγμα παρεμπόδισης της εύρυθμης λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών και ταλαιπωρίας όλων των εμπλεκομένων μερών

Για τους λόγους αυτούς, υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την υιοθέτηση και την εφαρμογή των προτάσεών μας, (που είχαμε υποβάλλει με το α’ σχετικό έγγραφό) από την Ειδική Υπηρεσία Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Παιδείας.

Η νέα απλοποιημένη και καινοτόμος διαδικασία απόλυσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών αποτελεί την απαρχή μιας νέας αποτελεσματικής διοικητικής πρακτικής, που έγινε δεκτή με ικανοποίηση και υλοποιήθηκε επιτυχώς από τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ως λογικό επακόλουθο του επιτυχημένου εγχειρήματος της απόλυσης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών μέσω απλουστευμένων διαδικασιών και χωρίς την προϋπόθεση της αυτοπρόσωπης παρουσία τους, αποτελεί η εφαρμογή ανάλογων καινοτόμων πρακτικών και κατά τη διαδικασία πρόσληψής τους.

Ευελπιστώντας στην υιοθέτηση της πρότασής μας, παραμένουμε στη διάθεση σας για όποια μορφή συνεργασίας και βοήθειας απαιτηθεί, προκειμένου το αίτημά μας  να υλοποιηθεί άμεσα ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Υ.Π.Υ.Υ.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΓΚΑΣ                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Ιδρύσεις-καταργήσεις-προαγωγές ΣΜΕΑΕ για το 2020-21
Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 3ΕΑ ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής
Αναμορφωμένοι τελικοί πίνακες 4ΕΑ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ: Κλάδων ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 & ΤΕ 16
Μετατάξεις δευτεροβάθμιας-μόνιμοι διορισμοί-Συνεδρίαση ΚΥΣΔΕ | Ενημέρωση
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση