Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ από ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ από την ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου – Και για τα μέλη που είχαν λάβει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ως αναπληρωτές και διορίστηκαν για το τρέχον διδακτικό έτος.

Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

27/04/2020

Δελτίο Τύπου ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,που διορίστηκαν σύμφωνα με το ΦΕΚ 241 τ.Γ’/9-3-2020κι επιθυμούν να λάβουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, θα πρέπει να υποβάλουν έως τη Δευτέρα 04-05-2020 αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά προς το ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι αυτό ισχύει ακόμη και για τα μέλη που είχαν λάβει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ως αναπληρωτές για το τρέχον διδακτικό έτος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΠΥΣΕΕΠ Βορείου Αιγαίου ως εξής:

1.ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 1)

2.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 2)

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αυτοαπασχολούμενος/-η, συμπληρώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση την έδρα εργασίας του/της (ακριβής διεύθυνση) και τις ημέρες και ώρες απασχόλησής του/της εβδομαδιαίως.

3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της Υπηρεσίας ότι το έργο του/της ……………. κλάδου…. …… στο σχολείο/Υπηρεσία δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου

4.ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ιδιώτη εργοδότη ή φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο ενδιαφερόμενος (και το οποίο δεν μπορεί να είναι προγενέστερο της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του στο ΠΥΣΕΕΠ) καθώς και ο τόπος, το είδος της απασχόλησης και οι ώρες απασχόλησης την εβδομάδα.

ΕΚ ΤΗΣ ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – vaigaiou.pde.sch.gr

 Δείτε επίσης

Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ για Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις νέων διορισμένων, Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Εκκαθαρισμένους Πίνακες
Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ
Οργανικά κενά Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020
Εγκύκλιος Μεταθέσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2020
Εκκαθαρισμένοι Πίνακες ΕΕΠ-ΕΒΠ: Μετά την αφαίρεση των διορισμένων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε ακόμη

Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Φορείς και υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας
Αποσπάσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές και όχι σε σχολεία: Οι Αποσπάσεις σε ΚΕΣΥ με το υφιστάμενο καθεστώς | Διάταξη

Πριν φύγετε

Ανακοινώσεις Κεραμέως για άνοιγμα σχολείων αύριο Τετάρτη 29.04.2020 στις 6μμ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση