Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαδικτυακή συνάντηση Δικτύου ΑΕΙ για την Αειφορία: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) του ΟΗΕ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαδικτυακή συνάντηση Δικτύου ΑΕΙ για την Αειφορία: Για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Διαδικτυακή συνάντηση του “Δικτύου ΑΕΙ για την Αειφορία”  για την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κου Αποστόλη Δημητρόπουλου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΥΠΑΙΘ

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η συγκρότηση και η λειτουργία του Δικτύου κατά το πρότυπο της Συνόδου των Πρυτάνεων και καθορίστηκε το σχέδιο δράσης για το 2022.

Επιπλέον,

συγκροτήθηκαν δύο ομάδες εργασίας, υπό τον συντονισμό του Ομότιμου Καθηγητή Μιχάλη Σκούλλου.

Η πρώτη ομάδα εργασίας έχει ως σκοπό

να καταρτίσει την εισήγηση για την αναθεώρηση της Χάρτας των Πανεπιστημίων για την Αειφορία, ύστερα από τη σχετική εξουσιοδότηση του Δικτύου από την 98η Σύνοδο Πρυτάνεων τον Δεκέμβριο 2021.

Η δεύτερη ομάδα εργασίας έχει ως σκοπό

να προετοιμάσει κατευθυντήριες οδηγίες για τους άξονες για την αειφορία στον στρατηγικό σχεδιασμό των πανεπιστημίων, ενόψει και της σύναψης προγραμματικών συμφωνιών των ιδρυμάτων με το Υπουργείο Παιδείας το προσεχές διάστημα.

Τέλος, συζητήθηκε η συμβολή του Δικτύου

στην Εθνική Έκθεση Εθελοντικής Αξιολόγησης για την επίτευξη των 17 στόχων της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η συμμετοχή στην Παγκόσμια Διάσκεψη της ΟΥΝΕΣΚΟ για την ανώτατη εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο 2022 με στόχο την αναμόρφωση των παραδοσιακών μοντέλων της ανώτατης εκπαίδευσης, για την προώθηση της παγκόσμιας ατζέντας για την αειφόρο ανάπτυξη.

Δείτε επίσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση