Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαγωνισμοί-πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων | Τι ισχύει

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαγωνισμοί-πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων: Τι ισχύει-Τι λέει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ο Συνήγορος του πολίτη.

Διαγωνισμοί-πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων

Σύμφωνα με απάντηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με το ζήτημα της πρόσβασης υποψηφίων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα στα στοιχεία συνυποψηφίων τους, ισχύουν τα εξής:

Αναφέρει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επί του θέματος

Η Αρχή δέχεται πολλά ερωτήματα από φορείς του δημόσιου τομέα σχετικά με αιτήματα υποψηφίων που ζητούν να τους χορηγηθεί πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων τους (π.χ. σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού/προϊσταμένων, διαδικασίες επιλογής φοιτητών που αιτούνται τη μετεγγραφή τους στο ίδιο πανεπιστήμιο κλπ).

Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι σε διαδικασίες επιλογής του δημόσιου τομέα αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α’ και γ΄ του Ν. 2472/1997.

Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, εφεξής “Κ.Δ.Διαδ.”), αν και εφόσον ελήφθησαν υπ’ όψιν από την αρμόδια υπηρεσία για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης.

Από την συνδυαστική εφαρμογή του Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999 προκύπτει ότι η πρόσβαση στα ζητηθέντα έγγραφα είναι νόμιμη και χωρίς τη συγκατάθεση του συνυποψηφίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (που αναλύονται αμέσως παρακάτω).

Και αυτό, διότι η εν λόγω χορήγηση επιβάλλεται από την αρχή της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας της κρατικής δράσης, που εδώ εξειδικεύεται στη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής.

Ειδικότερα δε σε ό,τι αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στα σχετικά έγγραφα, η χορήγηση τους είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του υπέρτερου έννομου συμφέροντος των μη επιτυχόντων υποψηφίων ή των υποψηφίων που θεωρούν ότι αδικήθηκαν, το οποίο έγκειται ακριβώς στον έλεγχο της διαδικασίας επιλογής (άρθρο 5 παρ. 2 στοιχ. β’ και ε’ του Ν. 2472/1997 σε συνδυασμό με άρθρο 5 παρ. 1 και 3 του Κ.Δ.Διαδ.).

Δείτε σχετικά

Στοιχεία συνυποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης-Πρόσβαση: Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη 

Νέα ορθή επανάληψη Προσωρινού Πίνακα ΕΒΠ από το ΑΣΕΠ: Ενστάσεις από 21.07 έως 02.08.2022 

Αιτήσεις για διορισμό εκπαιδευτικών-ΕΕΠ και ΕΒΠ: Τι περιμένουμε μετά από τα ΦΕΚ ΑΣΕΠ-Πότε ανοίγει το ΟΠΣΥΔ

Δείτε επίσης

Προσωπικά δεδομένα: Νόμος 4624/2019 | ΦΕΚ 

Προσωπικά δεδομένα μαθητών σε ΣΜΕΑΕ: Τι ισχύει 

Πρότυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων στα σχολεία – από 25/05/2018 

Επαγγελματικό Απόρρητο Κοινωνικού Λειτουργού: Γνωμοδότηση Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου 

Δείτε επίσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση