Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού με οργανική θέση στα ΚΕΣΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού με οργανική θέση στα ΚΕΣΥ για τον επιχειρούμενο παροπλισμό τους, σύμφωνα με διατάξεις του νομοσχεδίου του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”- Ανακοίνωση 60 εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη Συ.Ε.Π. που υπηρετούν με οργανικές θέσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. 
Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Διαμαρτυρία των Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη Συ.Ε.Π. που υπηρετούν με οργανικές θέσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. για τον επιχειρούμενο παροπλισμό τους.
Στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”, και συγκεκριμένα στα άρθρα 25 & 159, προβλέπεται ότι η Συμβουλευτικη στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΣυΕΠ) μεταφέρεται από τα Κ.Ε.Σ.Υ., στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ταυτόχρονα, σε εμάς, τους εκπαιδευτικούς ΣυΕΠ
που κατέχουμε και υπηρετούμε με οργανική θέση στα Κ.Ε.Σ.Υ. αφαιρούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα εκπαιδευτικά καθήκοντά ΣυΕΠ που μας έχουν δοθεί, ενώ παράλληλα μας δίνεται προσωποπαγής θέση στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. άνευ αντικειμένου ΣυΕΠ.
Στα Κ.Ε.Σ.Υ. τοποθετηθήκαμε με το νόμο 4547/2018
χάνοντας την οργανική θέση στην ειδικότητα μας και τώρα θα την ξαναχάσουμε για δεύτερη φορά!
Η λογική συνέχεια του θεσμού του επαγγελματικού προσανατολισμού πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχει κι εμάς μέσα στο νέο θεσμικό πλαίσιο της ΣυΕΠ και όχι να μας παροπλίζει.
Πιστεύουμε και μπορούμε να το αποδείξουμε
με τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις του εκπαιδευτικού έργου μας ΣυΕΠ, ότι εμείς θα πρέπει να στελεχώσουμε τις νέες θέσεις Υπεύθυνου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αλλά και τις λοιπές θέσεις εκπαιδευτικών ΣυΕΠ, κατά προτεραιότητα, για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε ήδη εδώ και χρόνια να κάνουμε και για το οποίο υποβάλαμε αιτήσεις και τοποθετηθήκαμε με οργανικές θέσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ.
Θεωρούμε παράλογο να δημιουργούνται νέες θέσεις εκπαιδευτικών για παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ
και εμείς να μην έχουμε τη δυνατότητα ούτε να κάνουμε αίτηση ούτε να τις στελεχώσουμε, όπως προβλέπεται με το παρόν νομοσχέδιο, με τα άρθρα 25 και 159, που μας αποκλείουν από την διεκδίκηση οποιονδήποτε θέσεων ΣυΕΠ.
Στο παρόν προτεινόμενο νομοσχέδιο
επίσης δεν αναγνωρίζεται ως διδακτική η υπηρεσία μας σε θέσεις ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΓΡΑ.ΣΥ., ΚΕ.ΣΥ.Π., Κ.Ε.Σ.Υ.και σε ΓΡΑ.ΣΥ. ενώ σε όλες τις προηγούμενες προκηρύξεις και προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων αυτών, η αναγνώριση της υπηρεσίας αυτής ως διδακτικής ήταν σαφώς και ρητώς θεσμοθετημένη. Ζήσαμε την κατάργηση των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., ΓΡΑ.ΣΥ., ΚΕ.ΣΥ.Π.
Κάθε κατάργηση δομής, κάθε μετονομασία, κάθε μετακόμιση από οργανόγραμμα σε οργανόγραμμα συνεπάγεται την κακοδιάθεση ή και την απώλεια του εξοπλισμού, των υποδομών και της δουλειάς που είχε παραχθεί σε αυτές τις δομές.
Επίσης διαλύει αιφνιδίως τη σχέση
που είχε δημιουργηθεί με τους υπηρετούντες και τους εξυπηρετούμενους, σχέση που είχε διαμορφωθεί μέσα από τις επισκέψεις και τις ενημερώσεις με φυσική παρουσία και φέτος διαδικτυακά στα σχολεία, τις ατομικές/ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, την παροχή υλικού μέσα από ιστοσελίδες, περιοδικά, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ και θέλει το χρόνο της για να ξαναδημιουργηθεί.
Τέλος διαλύει και τα δίκτυα αλληλοϋποστήριξης που είχαν συσταθεί μεταξύ των υπηρετούντων και στόχευαν σε καλύτερη παροχή υπηρεσιών.
Η τελευταία προτεινόμενη νομοθετική αλλαγή,
παρουσιάζει το Υπουργείο Παιδείας να τακτοποιεί νομοθετικά και πυροσβεστικά την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών ΣυΕΠ από οργανική θέση στα Κ.Ε.Σ.Υ. σε προσωποπαγή θέση άνευ αντικειμένου ΣυΕΠ.
Εμείς, ως εκπαιδευτικοί ΣυΕΠ, αποφασίσαμε το 2018 να συμμετέχουμε και να μετατεθούμε στα Κ.Ε.Σ.Υ. χάνοντας την οργανική μας θέση σύμφωνα με το ν. 4547/2018 για να ασκήσουμε το έργο του εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στην ΣυΕΠ και όχι άλλα καθήκοντα.
Εκτός των άλλων, πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους νομοθετικές ρυθμίσεις
θα στερήσουν από τις νέες δομές την εμπειρία και τις υπηρεσίες μας, 120 περίπου εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό που υπηρετούμε στις οργανικές θέσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς η παραμονή μας στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σε προσωποπαγείς θέσεις χωρίς να υπάρχει το αντικείμενο της εξειδίκευσής μας, μας παροπλίζει και δεν μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε μια από τις νέες θέσεις που θα δημιουργηθούν και στις οποίες θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τη συνέχεια του θεσμού της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού στις νέες προβλεπόμενες δομές και θεσμούς σύμφωνα με το προτεινόμενο προς ψήφιση νομοσχέδιο.
Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας
θα λάβει σοβαρά υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα σχετικά με τα προκύπτοντα προβλήματα που δημιουργούνται τόσο στην οργανικότητα των θέσεων μας ως εκπαιδευτικοί με Εξειδίκευση στη ΣυΕΠ που υπηρετούν στα Κ.Ε.Σ.Υ., όσο και στις αρμοδιότητες μας στο τελικό υπό ψήφιση νομοσχέδιο.
Ακολουθούν 60 υπογραφές εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη Συ.Ε.Π. που υπηρετούν με οργανικές θέσεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. 

Δείτε σχετικά

Παροπλισμός στελεχών Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στο νέο σ/ν του ΥΠΑΙΘ | Διαμαρτυρία

Δείτε επίσης

Διαβούλευση νομοσχεδίου Υπουργείου Παιδείας έως 14 Ιουλίου 2021
Το νομοσχέδιο Αναβάθμιση Σχολείου και Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών: 172 άρθρα-238 σελίδες
Αποκλεισμός εκπαιδευτικών-ΕΕΠ ΚΕΔΑΣΥ από υπηρεσιακές μεταβολές και επιλογές στελεχών
Νομοσχέδιο για το νέο σχολείο: 12 διατάξεις που θα συζητηθούν

Πριν φύγετε

Στατιστικά πανελλαδικών 2021: Βαθμοί για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση