Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διαμαρτυρία για αποσπάσεις ΣΔΕ: “Οι αποσπασμένοι είναι 100 λιγότεροι σε σχέση με την προ διετίας απόφαση”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διαμαρτυρία για αποσπάσεις ΣΔΕ: Να προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης σε συμπληρωματικές αποσπάσεις – Επιστολή της Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικών ΣΔΕ.

Διαμαρτυρία για αποσπάσεις ΣΔΕ

Σχετικά με τη μείωση των αποσπάσεων μόνιμων εκπαιδευτικών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας (28-08-2020) επισυνάπτεται ένα κείμενο της Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικών ΣΔΕ.

Το κείμενο
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΔΕ

Ανακοινώθηκαν από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης την Παρασκευή 28 Αυγούστου, με καθυστέρηση τριών εβδομάδων αφότου αναρτήθηκαν οι οριστικοί αξιολογικοί πίνακες στις 31 Ιουλίου, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν ήταν 100 λιγότεροι σε σχέση με την προηγούμενη προ διετίας απόφαση.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  Σ.Δ.Ε.

που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου (Κ1/81846)ανέφερε: «Ο αριθμός των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τον αριθμό των τμημάτων σε κάθε Σ.Δ.Ε. και τις ανάγκες κάθε σχολείου».

Ωστόσο,

στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν είναι φιλόλογοι και μαθηματικοί,δύο συνολικά για κάθε Σ.Δ.Ε., είτε πρόκειται για σχολείο με 6, με 5, με 4 ή με 3 τμήματα.

Οι εκπαιδευτικοί των υπόλοιπων ειδικοτήτων που υπέβαλαν αίτηση και συγκέντρωναν όλα τα απαραίτητα προσόντα, παρέμειναν εγκλωβισμένοι καθώς οι άλλου τύπου αποσπάσεις τις οποίες θα ενδιαφέρονταν να αιτηθούν έχουν πλέον ολοκληρωθεί στο τέλος του Αυγούστου.

Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση

για τον λόγο της καθυστέρησης με την οποία εκδόθηκαν τα αποτελέσματα, ούτε για το σκεπτικό της διαδικασίας επιλογής που τελικά ακολουθήθηκε.

Πέρα από την ταλαιπωρία των εκπαιδευτικών, μια τέτοια «οριζόντια» επιλογή δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τον αριθμό των εκπαιδευομένων που φοιτούν σε κάθεΣ.Δ.Ε., η δε ελλιπής στελέχωσημε το απαραίτητο προσωπικό καθιστά άκρως προβληματικήτην εύρυθμη λειτουργία αυτών των τόσο ευαίσθητων σχολικών μονάδων.

Οι μη αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί,

οι οποίοι στην πλειοψηφία τους υπηρετούσαν επί πολλά έτη τον θεσμό και συμπλήρωναν το διδακτικό τους ωράριο σε Σ.Δ.Ε., αλλά και όσοι αποσπάστηκαν και θα χρειαστεί να επωμισθούν το δυσανάλογο βάρος της λειτουργίας του σχολείου τους, απαιτούν από τη Γενική Γραμματεία:

1) Να γνωστοποιήσει τον τύπο βάσει του οποίου προέκυψε ο αριθμός των αποσπασμένων ανά ΣΔΕ, καθώς, σε αντίθεση με τα σχετικώς αναφερόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρατηρήθηκε το φαινόμενο του ίδιου αριθμού αποσπασμένων ανεξαρτήτως τμημάτων του κάθε σχολείου.

2) Να προχωρήσει άμεσα σε συμπληρωματικές αποσπάσεις ώστε να καλυφθούν τουλάχιστον όλοι οι τρίωροι γραμματισμοί σε κάθε σχολείο από μόνιμους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς επιδεικνύοντας έστω και την ύστατη στιγμή το στοιχειώδες ενδιαφέρον της για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των σχολείων.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΔΕ

 Δείτε επίσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ΣΔΕ 2020-21: Η Απόφαση με τα ονόματα των 163 εκπαιδευτικών
Κανονισμός Μητρώου Εκπαιδευτών ΙΕΚ Επαγγελματικής Κατάρτισης | ΦΕΚ
Κανονισμός Μητρώου ΣΔΕ Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας και Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού-Συμβούλων Ψυχολόγων και Σταδιοδρομίας-Ενταξη στο Μητρώο ΣΔΕ
Υποστήριξη σχολικών μονάδων από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς: 2.800 προσλήψεις-Σύντομα η Πρόσκληση

Πριν φύγετε

 Ανασυγκρότηση ΚΥΣΔΕ: Η θητεία των μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020
 Ανασυγκρότηση ΚΥΣΠΕ: Η θητεία των μελών λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση